Het weer vandaag  

Weather data OK.
Brussel
16 °C
   

Overzicht kalender  

loader
   

Filipijnendorp

Kobbegem werd kunstdorp voor Filipijnen

Het dorpshart van Kobbegem klopte op zaterdag 22 februari voor de Filipijnen. Een grote groep Assenaren schaarde zich achter een initiatief om in het idyllische Kobbegem een kunstenparcours aan te leggen om de slachtoffers van de tyfoon Haiyan te helpen.

Begin december 2013 kwam voor de eerste keer een klein groepje Assenaren samen die niet zomaar geld wilden storten voor de noodhulp in de Filipijnen, maar zich wilden verbinden met deze ramp en ook andere mensen wilden aanzetten om geld te storten.

Het verhaal kreeg al snel vorm. Er werd na wat navraag geopteerd voor de dorpskern van Kobbegem als locatie en het groepje werd al snel versterkt met enthousiaste zielen van de KVLV, JH ’t Ressorke, volkstuinen Zellik, Brouwerij Mort Subite, ’t Wit Paard, Kobbegem hof en de gemeente Asse.

Op zaterdag 22 februari werd Kobbegem-dorp omgevormd tot een wintercarrousel waar mensen cultureel geprikkeld werden door straattheater, poëzie, folk en Balkanmuziek, film, opera en zelfs een zen-concert.

De zwierige molen werd bemand door artiesten die gratis hun steentje bijdroegen.

Als opwarmer werd afgelopen weekend aan de kerk al een nieuw tijdelijk plein ingehuldigd met als naam ‘Filikobbepijnegem’

 

 

Lees ook info op volgende sites:

GoeiedagAsse

De Standaard

Kobbegem:

Het originele benefietevenement Filikobbepijnegem trok heel wat volk naar het dorpshart van Kobbegem. Naast de zestig medewerkers en ruim tachtig artiesten Iokte het gebeuren zowat vierhonderd bezoekers. De kleinschalige optredens, voorstellingen en opvoeringen, gaande van straattheater, poézie, folk en Balkannuziek, film, opera tot zelfs een zen-concert, allemaal door bevriende artiesten die gratis speelden, vonden plaats.

0p twaalf Iocaties in het centrum, waaronder de pastorij, de brouwerij Mort Subite, het zaaltje van café ‘t Wit Paard, de kerk, Kobbegemhof en de site van het oud-gemeentehuis en het vroegere schooltje van Kobbegem.

De reacties op het initiatief waren unaniem lovend en de sfeer tijdens het gebeuren was heel aangenaam.

De definitieve opbrengst is nog niet gekend, de teller staat al wel boven de vijfduizend euro. Het bedrag gaat integraal naar de Vlaamse ontwikkelingsorganisatie Cunina om haar vierhonderd petekinderen op de Filippijnen te helpen, na de zware schade die de tyfoon Haiyan daar aanrichtte. (RDS)

(Goeiedag nr 322 van 12 maart 2014)