Het weer vandaag  

Weather data OK.
Brussel
15 °C
   

Overzicht kalender  

loader
   

De school

Dit is de vroegere gemengde lagere- en kleuterschool van Kobbegem.

Van links naar rechts: Frans Cleymans, Mevrouw Keymolen, Mijnheer Jozef De Bisschop, Mevrouw Cillen en Felix Walraevens.

Mijn vader Frans Cleymans was er schoolhoofd van 1938 tot 1965 en dit dus tot aan zijn pensioen. Toen hij er begon waren er twee klaslokalen. Mevrouw Cillen gaf les aan het eerste, tweede en derde leerjaar, mijn vader aan het vierde, vijfde, zesde leerjaar en aan de vierde graad zoals dat toen heette voor de leerlingen die tot veertien jaar naar school gingen. De leerplicht was toen tot veertien jaar. Het was een gemengde school, dus jongens en meisjes samen. De handwerklessen (naaien en breien) werd aan alle meisjes samen gegeven door Mevrouw Cillen. Ondertussen gaf “de meester” knutselen aan alle jongens samen. In 1938 waren het nog oude lokalen en voor zover ik mij kan herinneren kwamen er rond 1950 nieuwe lokalen. Er kwam zelfs een derde klaslokaal bij nl een kleuterklas met Mevrouw Keymolen als kleuterleidster. Tijdens het bouwen van die nieuwe lokalen kregen de klassen tijdelijk een ander onderdak. Het eerste, tweede en derde leerjaar zaten enkele maanden in de pastorij in een zaaltje samen. Tijdens de speeltijd speelden de kinderen dan tot groot jolijt in de grote tuin achteraan. Het vierde, vijfde en zesde keerjaar zaten in het gemeentehuis verdeeld over twee lokalen. De lessen werden gegeven met de tussendeur open. Terwijl in het ene lokaal les werd gegeven zaten de leerlingen in het andere lokaal hun taken af te werken. Papa school scapeNu kunnen we ons dat niet meer voorstellen maar toen verliep alles vlot hoewel ik me nu realiseer dat dit voor de leerkrachten een niet al te comfortabele tijd moet geweest zijn. Zo komt het dus ook dat ik gedurende drie schooljaren bij mijn vader in de klas zat. Thuis was hij “papa” en eens op de speelplaats was hij” de meester”.

Nadat Mevrouw Cillen met pensioen ging kwam Mevrouw Alice Van Der Steen uit Kobbegem in haar plaats om les te geven in de eerste drie leerjaren van de lagere school. Zij bleef tot zolang de school bestond. Toen Frans Cleymans met pensioen ging bleef zij les geven aan alle leerjaren van de lagere school en dit tot 1970. Toen sloot  de lagere school. De kleuterklas met mevrouw Keymolen bleef tot de school definitief sloot op 1 oktober 1975.

Op 28 september 2015 overleed mevrouw Alice Van Der Steen na een lang en mooi leven.

 

 

 

Nog wat foto's uit de oude doos.

Het zal eventjes zoeken worden wie er allemaal bij staat.

 Met pastoor Van Den Hoof (1958).

   Op deze foto zie je links Mevrouw Alice Van der Steen en rechts de Heer Frans Cleymans.

 School met sint kl

De Sint op bezoek

 klas mevrouw cillen

Nog een foto in het oude gebouw (vóór 1950). Dit is de klas van Mevrouw Cillen: eerste, tweede en derde leerjaar.

 School 1953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze foto dateert van rond 1953. Dit is het eerste, tweede en derde leerjaar.

Links staat de leerkracht mevrouw Cillen.