Het weer vandaag  

Weather data OK.
Brussel
15 °C
   

Overzicht kalender  

loader
   

Aktueel

April

April (ook wel: grasmaand, paasmaand, eiermaand) is de vierde maand van het jaar in de gregoriaanse kalender, en heeft 30 dagen. In de oud-Romeinse kalender was het de tweede maand. De naam komt van het Latijnse woord aperire hetgeen openen betekent. Waarschijnlijk refereert het aan de groei van de planten en bloemen in de lente. (Wikipedia) 

Pasen 2020:

Pasen valt op 12 april 2020

Pasen is het belangrijkste christelijke feest  in het liturgische jaar, volgend op de Goede Week. Christenen  vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. Volgens huidige berekeningen heeft deze kruisiging plaatsgevonden tussen de jaren 26 en 36.

In de loop der jaren zijn veel non-religieuze culturele elementen toegevoegd aan het feest waardoor het een belangrijk seculier feest is geworden. Pasen duurt twee dagen en wordt gevierd op een zondag en maandag. Beide dagen worden wel afzonderlijk Eerste en Tweede Paasdag of Paaszondag en Paasmaandag genoemd.

Pasen heeft zijn oorsprong in het joodse Pesach. Tijdens het Eerste Concilie van Nicea (325) zijn de data van beide feesten officieel ontkoppeld.

Het christelijke Pasen verwijst ook naar de vijftig dagen durende periode van het kerkelijke jaar vanaf het paasfeest tot Pinksteren, gedurende

dewelke de christenen hun jaarlijkse paasplicht mogen vervullen. De periode van het paasfeest tot Hemelvaartsdag duurt veertig dagen.


De paastijd en de christelijke liturgie daaromheen heeft door de eeuwen heen vele componisten geïnspireerd tot muzikale composities. In de Barokperiode viel vooral het werk van Johann Sebastian Bach op met de Johannes-Passion, Matthäus-Passion en zijn cantates. Voor de Eerste Paasdag bedacht Bach de cantate nr. 4 Christ lag in Todesbanden. Voor de Tweede Paasdag schreef hij vervolgens de cantate nr. 6 Bleib bei uns, denn es will Abend werden.

De paashaas en paaseieren illustreren hoe voorchristelijke elementen kunnen opduiken in de christelijke riten. Zo worden paaseieren opgehangen in de bomen, een overblijfsel van de heilige-boom cultus uit de Germaanse traditie. Deze symbolen ziet men ook in andere lentefeesten zoals Beltane en feesten van regeneratie die aanmerkelijk ouder zijn dan de christelijke versie. (Wikipedia)

Weer in april.

De zegswijze « aprilse grillen » verraadt al dat tijdens deze maand nog tamelijk lage temperaturen kunnen voorkomen. De normale maandwaarden voor de minimumtemperatuur liggen rond de 5°C in Laag- en Midden-België en rond de 1°C op de hoogplateaus van de Ardennen.

In Ukkel is vorst nog altijd mogelijk : gemiddeld telt de maand april in Ukkel nog 0,2 vorstdagen. Het kwik daalde er tot de recordwaarde van –4,7°C voor die maand op 12 april 1986. Elders in het land komen nog temperaturen voor van rond –10°C in de Ardense valleien en in de Hoge Venen. In Ukkel liggen de normale waarden voor de daggemiddelden van de maximumtemperatuur tussen 10 en 15°C. Nochtans komen ook temperaturen van meer dan 20 graden tamelijk vaak voor : in Ukkel overschreed de temperatuur deze drempel gedurende vier opeenvolgende dagen en bereikte zelfs 26°C de 4de van de maand. Het kwik steeg tot de recordwaarde van 28,7°C op 17 april 1949. De temperatuurschommelingen kunnen groot zijn tijdens de maand april. In 1991 bijvoorbeeld registreerden we aan het begin van de tweede decade zeer aangename maxima (23,4°C op de 12de). Enkele dagen later, de 19de, bedroeg de maximumtemperatuur slechts 7,1°C en de minimumtemperatuur bedroeg op de 21ste slechts –2,4°C.

Tijdens deze tijd van het jaar kan de late vorst nefast zijn voor de vegetatie, temeer daar de temperaturen aan de grond nog lager kunnen zijn.

De normale waarden voor het maandelijks neerslagtotaal zijn relatief laag, rond 50 mm in Laag- en Midden-België en rond 90 mm op de Hoge Venen. Gemiddeld gaat de neerslag in het land ongeveer 6,6 dagen gepaard met onweerachtige fenomenen. In die gevallen kunnen de dagelijkse neerslagtotalen groot zijn : op 24 april 1903 viel er in Ukkel 36,6 mm in de pluviometer.

Ook sneeuwbuien kunnen nog voorkomen tijdens deze maand : gemiddeld tellen we in Ukkel nog 2,4 sneeuwdagen. In 1970 waren er daar zelfs 9 sneeuwdagen.

De normale zonneschijnduur in Ukkel bedraagt 156 uur. In 2007 werd de recordwaarde van 301 uur geregistreerd en de laagste waarde werd in 1970 waargenomen en bedroeg 67 uur. (KMI)

Weerspreuken

Bij deze maand horen de volgende weerspreuken:

April doet wat hij wil.

 April veel regen, brengt rijke zegen.

April koud en mei warm, geen boer wordt er arm.

Zelfs aprilletje zoet heeft nog wel eens een witte hoed.

Sneeuwt april nog op onze hoed, is voor druiven en koren goed.

Verschaft april mooie dagen, dan pleegt de mei de last te dragen.

April koud en nat, vult schuur en vat.

De vrouwen en de aprillen, hebben beiden hun grillen.

De heren en de aprillen, bedriegen die zij willen.

Wil april niet vertrouwen, hij is en blijft de ouwe: nu lacht hij vals met zonnegloren en gooit dan weer met hagelstenen om je oren.