Het weer vandaag  

Weather data OK.
Brussel
16 °C
   

Overzicht kalender  

loader
   

Torenhof

Nog wat verder zien wij tussen de huizen rechts in de diepte gelegen tussen de beemden, het witgekalkte Torenhof met zijn prachtige donjon. De donjon dagtekent van de 14de eeuw. Deze toren is opgebouwd uit zware zandstenen blokken. Het is een semi gesloten hoeve.

De feodaliteit

Voor een goed begrip van de fenomenen “donjon of woontoren” en “burcht of kasteel” is het nodig om eerst enkele woorden te wijden aan de principes van de feodaliteit. Feodaliteit was een systeemd at ontstond in de 8ste-9de eeuw na de verdeling van het Rijk van Karel de Grote (Verdrag van Verdun, 843)en dat is blijven bestaan tot het einde van het ancien régime(1789). De basis van het feodaal stelsel is het leen, een soort van contract tussen de leenheer of suzerein en zijn leenman of vazal. Dit contract kwam er meestal als gevolg van bepaalde door de leenman bewezen diensten. Daarvoor ontving deze een grondgebied, waarover hij zelf zijn heerschappij kon uitoefenen. Anderzijds was de leenman ook bepaalde diensten verschuldigd aan zijn leenheer. In de eerste plaats was er het leenverhef, een officiële erkenning van de leenheer als feitelijke eigenaar van het leen. Wanneer de leenman op het hem toegekende gebied een burcht bouwde, dan moest hij dit kasteel ingeval van oorlog openstellen, dus ter beschikking stellen van zijn leenheer. Het contract bepaalde meestal ook over hoeveel manschappen de leenman in dergelijke omstandigheden moest beschikken.

 

 

Voor een oud krantenartikel over " Torenhof" klik hier