Het weer vandaag  

Weather data OK.
Brussel
16 °C
   

Overzicht kalender  

loader
   

De Sint Gorikskapel

Links van de ingangspoort van het Torenhof bevindt zich een door het gemeentebestuur van Asse in 1988 herstelde kapel toegewijd aan Sint Gorik, een missionaris in onze streek (6de eeuw).

De kapel en vooral de achterliggende weide “het Sinte Geurickxkerkhof” heeft altijd al bijzondere belangstellinggenoten van de historici. Hier lieten “Cobbinga” een zgh. eigenkerk of hofkerk bouwen; waarvan Jan Verbeselt aanneemt dat ze dagteknt “uit het einde van de 8ste of begin 9de eeuw, toen de meeste belangrijke hoeven zulk kerkje oprichten. (Het parochiewezen in Brabant tot einde van de 13e eeuw).

Later (wellicht al in de 8ste eeuw) zien we dat de Kobbegemse St-Gorickwijk en het aangrenzende Betttegem bezit zijn van de Gentse St.-Baafsabdij. Verloor de abdij haar wereldlijk domein te Kobbegem – Hof te Bettegem en het Hof te Piermont onder Zellik bleven bezit van de St.-Baafsabdij en vanaf 1559 van het bisdom Gent tot in het begin van de 19de eeuw – de parochierechten heeft zij het tot 1802 behouden. Dit hield in dat St.-Baafs o.a. de pastoor mocht aanwijzen en tienden heffen. Van de drie kapalanieën die in de 14de eeuw te Kobbegem werden gesticht, waren die van St.-Gorik en die van Ste.-Agatha gefundeerd door de heren van Kobbegem in de St.-Gorikskerk.

Hoe het primitieve St.-Gorikskerkje er juist uitzag is niet geweten, omdat het op het einde van de 16de eeuw met de grond verwoest werd en er op het “Sinte-Geurickxkerckhof” nooit opgravingen werden gedaan. Wellicht was het een eenbeukig gebouwtje opgetrokken in zandsteen in romanse stijl waarvan de laatset resten verdwenen in het begin van de 17de eeuw Door haar ligging tegenover het Torenhof was de Sint Gorikswijk veel meer blootgesteld aan Vlaams krijgsgevaar dan de over de Maalbeek verdoken gelegen Sint Magdalenawijk. Reeds in de 13de eeuw , maar vooral en 1356 werd Sint Gorik zwaar verwoest. Haar pastoor was toen verplicht met de kerkelijke inboedel een onderkomen te zoeken bij de kapelaan van de Sint Magdalena kapel en van daaruit de parochiezorg waar te nemen.

Op aandringen van Sint Baafs, het vreesde concurrentie met Affligem, en van de bewoners van het Torenhof keerde de pastoor terug naar de Sint Goriksparochie, die in 1427 nog steeds voorrang genoot op die van Sint Magdalena.

Een eeuw later, in 1525, zijn de rollen omgekeerd. Reden hiervoor is dat de heer van Kobbegem, de beschermer van Sint Gorik, niet meer op het Torenhof verbleef, maar op het Relegemkasteel te Zemst. Het Sint Gorikskerkje geraakte in verval. Na de godsdiensttroebelen eind 16de eeuw lag in het puin. Landdeken Sammels (1607-1608) noteert in zijn visiteverslag dat de stenen voor 40 gulden werden verkocht zonder instemming van het bisdom. Landdeken Calenus liet in 1613 op vraag van het bisdom •op het Sint Gorickskerkhof een ijzeren kruis plaatsen als herinnering aan de verdwenen kerk. In de plaats hiervan werd rond het midden van de 19de eeuw de Sint Gorikskapel gebouwd.

Uit brochure “Kobbegem van torenhof tot Kerktoren” door Dr.hist. Jaak Ockeley, verschenen n.a.v. Open Monumentendag 1995