Het weer vandaag  

Weather data OK.
Brussel
16 °C
   

Overzicht kalender  

loader
   

Priesters

De priesters van de 20ste eeuw

PETRUS DE NEEF

Oudere Kobbegemnaren herinneren zich nog deze pastoor. Hij werd op 26 november 1850 in Ternat geboren. Na zijn priesterwijding werd hij op 10 mei 1878 onderpastoor te Orsmaal-Gussenhoven. Op 27 april 1899 werd hij tot pastoor van Kobbegem benoemd. Pastoor De Neef bleef 25 jaar pastoor tot 1924. Hij maakte hier de miserie mee van de eerste wereldoorlog. Vier Kobbegemnaren sneuvelden dan en 15 andere jonge mannen werden voor legerdienst opgeroepen. Pastoor De Neef was op het einde van zijn leven ziekelijk en sukkelachtig. Hij was afgeleefd. Hij deed vaak beroep op de paters van Walfergem om hem te vervangen. Daar vertellen de oudere paters, dat toen een vrouwtje van Kobbegem haar Paternoster nog bij hem wilde laten wijden en ze herhaaldelijk naar die Paternoster kwam vragen, de pastoor vergoelijkte: "ik ben met de wijding bezig". Van 1920 tot 1923 zien we pater Hilaire Vermeiren, de latere missionaris en aartsbisschop van Mbandaka in Zaïre de doopsels toedienen en de huwelijken inzegenen. Deze pater verwekte in Kobbegem roepingen. Onder zijn leiding trad zuster Catherina De Bisschop als zuster Godelieve in het klooster der dochters van onze Lieve Vrouw van het H. Hart en vond pater Jules De Knop de weg naar het missieseminarie van Walfergem. Na pater Vermeiren kreeg de pastoor een vaste coadjutor in de persoon van J.B. Ducoulombier. Deze stond de pastoor bij van 1923 tot 1924. Hij vertrok 30.9.1924 op rust naar Schepdaal samen met zijn nicht die in Kobbegem zorgde voor zijn huishouden.

VICTOR LEONARD JANSSENS

Hij werd geboren te Heist op den Berg 13.1.1879 en priester gewijd 28.5.1904. Hij werd 30.10.1924 tot pastoor van Kobbegem benoemd. Te voren had hij flink werk geleverd als onderpastoor van St.-Remi in Brussel (1904-1924). Zijn moeder en zuster deden zijn huishouden. Hij was zenuwziek en leed vooral aan hoogte- en ruimtevrees. Zo durfde hij bijna geen communie uitreiken. Hij vond veel hulp bij de paters van Walfergem. Na zeven jaar werd hij op 6.2.1931 door het bisdom op rust gesteld en vertrok naar Hallaar.

JAN FILIP EECKELAERS

pastoor eeckelaarsHij werd geboren in Tisselt op 29.8.1872 en priester gewijd 24.9.1898. Op 26.9.1898 werd hij onderpastoor in St.-Jan Brussel en pastoor te Kobbegem op 6.2.1931. Opmerkelijk hoe weinig gegevens we vinden over onze laatste pastoors. In deze tijd van drukwerken heeft men die zorg niet meer van vroeger om dokumenten bij te houden, die voor later geschiedenis vertellen. Jan Eeckelaers diende op 16 februari 1931 zijn eerste doopsel toe in Kobbegem en zijn laatste staat genoteerd op l januari 1952. Vele Kobbegemnaren zullen zich nog goed deze kleine, gestuikte pastoor herinneren. Het was een hartelijke, sympathieke priester in de weer voor zijn parochie. We zagen hem vroeger meermalen in de apostolische school van Asse. Dan kwam hij wel eens tussen het jong volkje en leerde hen vermakelijke trucs en spelletjes. Hij stierf in Tisselt op 9.2.1956.

 

PIETER JOZEF FRANS VAN HOOF

Hij stamde uit Borgerhout, waar hij werd geboren op 5.9.1909. Priester werd hij 15.6.1935, onderpastoor op 26.5,1937 en pastoor te Kobbegem 2.3.1952. Uit de parochiale registers blijkt, dat hij zijn eerste doopsel toediende op 11 mei 1952 en zijn laatste op 24. juni 1956. Hij is dus slechts een viertal jaren pastoor van Kobbegem geweest. Op 24,6.1956 werd hij pastoor te Ransberg en is sinds 1976 aalmoezenier te Gutsenhoven. Hij lijkt een ziekelijk man geweest te zijn.

VICTOR RENAAT VAN DEN HOOF

Deze pastoor komt uit Sint-Kwintens-Lennik. Hij werd er geboren op 16 september 1912. Zijn priesterwijding dateert van 11 juni 1938. Hij was eerst onderpastoor in St.-Genesius-Rode. Die benoeming dateert van 24 oktober 193S. Hij werd tot pastoor van Kobbegem benoemd op 5 augustus 1956. Hij verliet Kobbegem op 20.1.1968 om op rust te gaan in Liedekerke.

De foto is genomen omstreeks 1961.

 

“Bron van herkomst: Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen.”

 

ANDRE DE BRUYCKER

Hij werd te Oostende geboren op 27 februari 1923, liep college (oude humaniora) in zijn vaderstad, kreeg het habijt van Benedictijn te Affligem als Dom Marcus op 5 september 1942. Hij werd te Affligem door Mgr. Cento, nuntius, op 29 augustus 1948 tot priester gewijd. Het was een talentvolle jonge priester, die in de abdij de geschiedenis van de Filosofie doceerde en van 1950 af ook godsdienstleraar werd aan de technische school van Aalst. In 1968 liet hij zich uit de abdij van Affligem exclaustreren en werd hij op 26 maart 1971 opgenomen tussen de priesters van het bisdom Mechelen. Op 17 maart 1968 werd hij door de abt van Affligem geïnstalleerd als pastoor van Kobbegem. Dit priesterwerk in Kobbegem waren voor hem overuren want hij bleef als voornaamste taak behouden het leraarschap in Aalst. Hij was een joviaal man, bekend om zijn fijne zondagspreken. Hij verliet Kobbegem als pastoor in 1985 om terug te keren naar zijn vaderstad Oostende, waar hij nog voor allerlei diensten op parochies inspringt. Daar de oude pastorij zeer vervallen was, betrok hij een huurhuis in Kobbegem.

JORIS SPANHOVE

joris spanhoveJoris Spanhove stamt uit Sleidinge 19.2.1913. Hij trad binnen bij de missionarissen van het H. Hart in 1931, werd te Leuven tot priester gewijd in 1938 en na verschillende functies in zijn congregatie te hebben uitgeoefend, kwam hij in 1985 op rust terug naar zijn eerste standplaats Asse. Toen Kobbegern zonder priester bleef na het vertrek van pastoor De Bruycker, aanvaardde hij nog Kobbegem te bedienen en werd daartoe benoemd door het bisdom op 22 november 1985. Onder hem werd in de schoot van de KVLV een Magdalenakoor gesticht, dat nu de zaterdagavondmis opluistert. Daar de oude pastorij niet beschikbaar is, verricht hij zijn dienst van uit zijn klooster van Walfergem-Asse. Dit artikel geeft een overzicht van de geschiedenis van de parochie Kobbegem en van het leven van zijn pastoors. Het wekelijks parochieblad biedt gelegenheid om deze vaak onvolledige gegevens in kleine sprokkelingen aan te vullen. Geschiedenis is nooit af.

J. Spanhove, m.s.c.

(uit Ascania-tijdschrift 1986-3)