Het weer vandaag  

Weather data OK.
Brussel
16 °C
   

Overzicht kalender  

loader
   

Pastorij

Dinsdagavond 21 december 2010 werden het gemeentebestuur, architect Luk Willems en de aannemer door de kerkfabriek van Kobbegem uitgenodigd voor een kennismaking met de prachtig gerenoveerde pastorie.

pastorij3 1De pastorij was 40 jaar onbewoond en werd in 1980 onbewoonbaar verklaard en verder aan haar lot overgelaten. Nochtans was het huis in 1989 nog het decor voor “Het sacrament” van Hugo Claus’ roman “Omtrent Deedee”. Na jarenlang onderzoek van pater Spanhove en Jaak Onkeley werd de pastorij als eigendom aan de kerkfabriek toegewezen. Toen besloot de kerkfabriek in het gebouw te investeren en het grondig te restaureren met o.a. de steun van de gemeente. En het resultaat mag gezin worden. De traditionele elementen van het klassieke gebouw van eind 18de eeuw werden behouden en gerenoveerd maar ook met het nodige comfort en hedendaagse smaak ingericht. Beneden is de ruimte voorbehouden voor de parochie . De bovenverdieping werd als appartement ingericht en wordt nu door de paters Jef Van de Velde en Guido Eyerman bewoond. Beiden verlieten onlangs hun klooster te Walfergem, omdat het klooster binnenkort ophoudt te bestaan.

Jef schoolde zich, na jarenlang als missionaris in Congo te hebben gediend, om tot pastoor en ziekenzorger. Vorig jaar volgde hij pater Guido op als pastoor van Kobbegem en omgeving. Pater Guido was ruim twintig jaar de parochieherder van Kobbegem en Walfergem tot hij vorig jaar door aanslepende gezondheidsproblemen genoodzaakt was zijn ontslag te geven. Na een zware ingreep wil hij zijn parochies niet achterlaten en wil zich ook nog verder inzetten voor de plaatselijke gemeenschap.

De burgemeester loofde de kerkfabriek voor haar inbreng en inzet en stelde vast dat het gebouw opnieuw de gemeenschap ten goede zal komen. Door de inwonende pastoors krijgt het jarenlang verwaarloosde gebouw opnieuw haar oorspronkelijke functie terug. De burgemeester besloot dat daarmee “de cirkel rond was”. De renovatie was een titanenwerk, dat door alle leden van de kerkfabriek en van de parochie enthousiast gesteund werd. Hun financiële inbreng was van doorslaggevend belang. De gemeente Asse sprong bij. Voor voorzitter Ludwig Jeuniaux komt een lang gekoesterde droom uit. Petrus Van den Cruyce, Julien Goossens, Marc Boulanger, Jef Van de Velde, Johan Roels en Ludwig Jeuniaux vormen samen de kleine dynamische ploeg van de kerkfabriek. Ook vader Walter Jeuniaux stak voortdurend een handje toe. Dankzij hun inzet blijft dit Kobbegems juweeltje bewaard. Het behoud van de pastorie komt niet alleen de parochie ten goede maar ook het landelijk dorpsgezicht van Kobbegem wint erbij.

(Uit Klakson 414 van 20-01-2011)

kobbegem0

 

 

 

Een foto van pastoor Victor Van den Hoof (1912-1992), pastoor van Kobbegem van 1956 tot 1968, poserend voor zijn pastorie. De foto is genomen omstreeks 1961.

“Bron van herkomst: Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen.”

 

 

 

 

 

Bondige historiek

Bij de foto: voormalige pastorie met ommuurde, deels beboomde voortuin, opklimmend tot het einde van de achttiende eeuw.

Een eerste "curehuys" op deze plaats werd gebouwd door pastoor Desmares in 1679, doch in 1792 werd het omwille van de bouwvallige toestand door de toenmalige pastoor G. De Graux afgebroken en vervangen door een nieuwe pastorie. In het kaartboek van Kobbegem van 1731 wordt de pastoorswoning voorgesteld als een huis van twee bouwlagen, op dat ogenblik het enige in Kobbegem, met vooraan links een met stro gedekte schuur. Gegevens uit het notitieboek van Jan Van Goirle, pastoor van 1694 tot 1724, informeren ons verder over het uitzicht: een constructie van leem- en vakwerk op een onderlaag van natuursteen en afgedekt met stro.

pastorijDe huidige pastorie werd opgetrokken in 1792-1794 in een sobere classicistische stijl en beantwoordt aan de klassieke typologie betreffende pastorieën: een vrijstaand breedhuis met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak met de nok parallel aan de straat. De thans overwegend met schijnvoegen gecementeerde gevels worden gemarkeerd door gevelhoge rechthoekige spaarvelden met rechthoekige muuropeningen; de vensters, gevat in een vlakke omlijsting van blauwe hardsteen, zijn op de bovenverdieping lager en behielden hun oude schrijnwerk; recent vernieuwd schrijnwerk en bewaarde luikduimen op de begane grond; ook de rechthoekige deuren hebben een vlakke hardstenen omlijsting, in de voorgevel onder kroonlijst; de gevonden steenkappertekens zouden naar analogie van elders geregistreerde tekens verwijzen naar steenkapper N. Boudart in de tweede helft van de achttiende eeuw. Rechts later aanbouwsel onder pannen lessenaarsdak. De onderbouw in de achtergevel is gedeeltelijk gepikt en afgelijnd met zandsteenblokken.

Interieur met cementtegelvloeren, enkele eenvoudige marmeren schouwen en een beschilderde Vlaamse haard.

Bron:(SPANHOVE J., Pastorijen en pastoors te Kobbegem, in Eigen Schoon en de Brabander, jg. 71, nrs. 4-6, 1988, p. 143-178. VAN BELLE J.L., Signes Lapidaires. Nouveau dictionnaire Belgique et Nord de la France, s.l., 1994.)