Het weer vandaag  

Weather data OK.
Brussel
15 °C
   

Overzicht kalender  

loader
   

Historisch erfgoed

Kobbegem , vrij kleine, landelijke woongemeente met golvend landschap en lager gelegen centrum, sinds de jaren 1960 in het uiterste zuiden uitgerust met een bedrijfspark dat doorloopt op grondgebied Zellik.

Vanaf 1 januari 1977 deelgemeente van Asse en gelegen ten oosten ervan.

De totale oppervlakte bedraagt 367 ha.

Tijdens de laatste decennia kreeg deze min of meer geïsoleerde gemeente, overwegend gekenmerkt door een landelijke dorpsarchitectuur, meer en meer te maken met toenemende verkavelingsdruk ten gevolge van de onmiddellijke nabijheid van Brussel. Zelfs de grosso modo centraal gelegen, kleine dorpskern die gekarakteriseerd wordt door de gotische Sint-Goriks- en -Magdalenakerk (Lierput nr. 7) in schril contrast met het nabijgelegen industriële complex van brouwerij Mort Subite (Lierput nr. 1), wordt momenteel hierdoor bedreigd.

Desondanks bleef de zone rondom de kern tot op heden vrij landelijk met verspreide hoeven, dit met uitzondering van het meest zuidelijke gedeelte dat deel uitmaakt van de bedrijvenzone Broekooi aan de Brusselsesteenweg.

Boerenhuisje

Kobbegem

Willem De Ganckstraat 6

Beschrijving

Achterin gelegen, eenvoudig boerenhuisje van drie traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak, kadastraal ingetekend in 1891. Links breder uitgebouwde stalling. Gekalkte baksteenbouw op gepikte plint, geritmeerd door lisenen waartussen beluikte rechthoekige vensters op beschilderde lekdrempels, een licht getoogde deur en een rechthoekige onder houten latei.

Bron: Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten)

Dorpswoning

Kobbegem

Ganzenbos 5

Haaks op de straat ingeplante dorpswoning van één bouwlaag + mezzanino onder pannen zadeldak, uit het midden van de negentiende eeuw, kadastraal ingetekend in 1854; haaks ingeplante schuur ten noorden, opgetekend bij het kadaster in 1869, en tuin ten zuiden met aan de straatzijde een bakstenen muurtje bekroond door een ijzeren hek.

Recent gerenoveerde en geel beschilderde baksteenbouw: lijstgevel, thans zeven traveeën, gemarkeerd door rechthoekige vensters met hardstenen dorpels, bewaarde luikduimen en vernieuwd schrijnwerk. Rechthoekige deur in omlijsting van blauwe hardsteen onder geprofileerde kroonlijst. Ten opzichte van de inventarisatie in 1971 blijkbaar licht verhoogd en volgens de huidige bewoners links met één travee uitgebreid ter vervanging van een vervallen bijgebouwtje; bij de renovatie werden de vensters trouwens licht verlaagd, enkele werden gewijzigd of gedicht, de deur werd verplaatst, dakvensters werden toegevoegd en de getrapte aflijnende fries werd vervangen door een tandfries. Hervoegde tweebeukige langsschuur van drie traveeën, opgetrokken uit baksteen onder zadeldak met de nok parallel aan de straat; rechthoekige poort onder houten latei en blind rondboogveld.

Bron: Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Villa, opgericht als brouwerswoning

Kobbegem

Lierput 6

Dateert van interbellum

Opgericht als brouwerswoning, volgens de bewoners in de periode 1927-1928, met omringende, omhaagde tuin en toegankelijk via een gekasseide oprit. Cottagegetinte villa met verspringende, bakstenen volumes van één à twee bouwlagen onder gecombineerde, afgewolfde zadeldaken (mechanische pannen) met klimmende dakkapellen. Karakteristieke combinatie van een lijst- en puntgevel met verwerking van pseudo-vakwerk, een driezijdige gevelhoge erker en een rondbogig toegangsportaal. Rechthoekige vensters op lekdrempels van blauwe hardsteen.

Bron: Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).

 

 

 

 

Dorpswoning ( Prokes)

Kobbegem

Lierput 5

18 eeuw

Beschrijving Dorpswoning met achttiende-eeuwse kern, grondig gerenoveerd in het laatste kwart van de twintigste eeuw zoals ook blijkt uit de foto's van de inventarisatie in 1971. Breedhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder verspringend zadeldak van elders gerecupereerde Vlaamse pannen met toegevoegde dakvlakvensters. Verankerde bakstenen lijstgevel met rechthoekige muuropeningen, in de drie linkertraveeën onder houten latei, in de vierde travee in een vlakke omlijsting van blauwe hardsteen; dit geldt ook voor de rechthoekige deur waar trouwens achttiende-eeuwse steenkappertekens bewaard bleven die volgens J. Van Belle verwijzen naar Lisse N. (tweede helft van de achttiende eeuw). Boven de deur werd bij de jongste renovatie een gevelsteentje heringemetseld met jaartal 1740 en initialen CVB / BL, dat zich volgens oude foto’s voorheen uiterst links in de gevel bevond; rechts naast de deur bleef een paardenring bewaard. De voorheen aanwezige luiken zijn thans verdwenen.

Bron: Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).

oude schuurFragmentarisch bewaarde, tweebeukige langsschuur (schuur)

Kobbegem

Lierput 9

Tweede kwart 18 eeuw

Beschrijving

Fragmentarisch bewaarde, tweebeukige langsschuur die qua oorsprong opklimt tot de eerste helft van de achttiende eeuw, zie zandstenen gevelsteen met jaartal 1735 in de oostelijke gevel. Verankerde baksteenbouw van drie traveeën, oorspronkelijk onder steil zadeldak (kunstleien), thans tengevolge van bliksemschade afgeknot. De lange zijden zijn volledig ingebouwd; de oorspronkelijke zijpuntgevels, aan de westzijde gestut door steunberen, dragen nog sporen van vlechtingen, zandstenen hoekkettingen en lichtgleuven; brede korfboogpoorten in zandstenen omlijsting met kwarthol beloop. Gedeeltelijk bewaard gebint met pen- en gatverbindingen.

Bron: Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).

 

Gemeentehuis

Kobbegem

Lierput 15

Derde kwart 19 eeuw, na WOII

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis uit het derde kwart van de negentiende eeuw met bijhorende klassenvleugel van circa 1950. Het gemeentehuis vertoont een gelijkaardig uitzicht als dat van Bekkerzeel (Notelaarstraat nr. 6) en Mollem (Dorp nr. 1) en werd op het kadaster ingetekend in 1871.

Vrijstaand breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen tentdak. Sobere bakstenen lijstgevels met rechthoekige benedenvensters voorzien van hardstenen dorpels met luikduimen; licht getoogde bovenvensters en rondboogdeur onder omlopende waterlijst met gestrekte uiteinden.

Bron: Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Mariakapel

Kobbegem

Domberg zonder nummer

Eerste helft 20ste eeuw Beschrijving Mariakapel, voorafgegaan door een mozaïekvloer met vermelding "Ave Maria 1905-1925". Haaks op de straat ingeplante wegkapel op rechthoekige plattegrond onder vooraan overkragend zadeldak (kunstleien) met bekronend ijzeren kruis. Met schijnvoegen gecementeerde gevels en rondboogdeur vooraan; ten dele beglaasde deur met ijzeren roeden en vermelding "Ave Maria". Eenvoudig bepleisterd interieur met zwart-witte tegelvloer en plaasteren Mariabeeld

Bron: Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).

 

 

 


wegwijzerGietijzeren wegwijzer

Kobbegem

Lierput zonder nummer

Spijtig genog sinds enkele jaren verdwenen.

Vierde kwart 19 eeuw, voor WOI

Op de hoek van Lierput en Hoogveld: blauw-wit geschilderde, gietijzeren wegwijzer op polygonale basis met bekronend pijnappelmotief, opklimmend tot het einde van de negentiende of het begin van de twintigste eeuw en vermoedelijk vervaardigd door de ijzergieterij Van Aerschot in Herentals. Richtingborden met vermelding van de gemeenten Zellik, Hamme en Kobbegem.

(COOLS J., Uit het metaalverleden van Herentals. IJzergieterij en Smederij Van Aerschot, Uitgave van het Stadsbestuur van Herentals ter gelegenheid van de Open Monumentendag Metaal, Herentals, 2001.)

Bron: Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Uit:

DE KEGEL A. en GALLE S., Geïllustreerde inventaris van het Kunstpatrimonium in Asse. Deel II: Kobbegem, Asse, 1981.

DE SAEDELEIR R., Archeologen leggen eerste kerkje van Kobbegem bloot. Sporen van Sint-Gorikskerk, in Het Nieuwsblad, donderdag 24 juli 2003, p. 14.

DOPERE F. en UBREGTS W., De donjon in Vlaanderen. Architectuur en wooncultuur, Brussel en Leuven, 1991, p. 184-185.

HASQUIN H., Gemeenten van België. Geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek 1. Vlaanderen-Brussel, Brussel, 1980, p. 496-497.

OCKELEY J., Kobbegem, een historische schets, in Ascania, jg. 29, nrs. 2-3, 1986, p. 37-50.

VAN OVERSTRAETEN J., Gids voor Vlaanderen, Antwerpen, 1966; herwerkte uitgave o.l.v. VANDEPUTTE O., 1995, p. 117.

VERBESSELT J., Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de dertiende eeuw. Deel IV. Tussen Zenne en Dender III, Pittem, 1965, p. 291-327.

Bron: Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Komt uit volgende site: