Het weer vandaag  

Weather data OK.
Brussel
16 °C
   

Overzicht kalender  

loader
   

Artikelen

Bestemming kerk

Bestemming kerk van Kobbegem.

Het gemeentebestuur is gestart met een participatietraject om een nevenbestemming te vinden voor de Sint-Gaugericuskerk in Kobbegem. Parochianen kunnen nu hun ideeën lanceren. Nadien wordt de haalbaarheid van de beste voorstellen onderzocht.

Wordt het een overdekte markthal, een tentoonstellingsruimte, een repetitieruimte voor de muziekacademie of iets totaal anders? Er zijn mogelijkheden genoeg, maar concrete plannen voor een nevenbestemming van de Sint-Gaugericuskerk in Kobbegem zijn er nog niet. Om te luisteren naar de verwachtingen van de Kobbegemnaren, organiseerde het gemeentebestuur een gespreksavond in de pastorie van Kobbegem. Twintig parochianen kwamen onder het goedkeurend oog van pastoor Guido Eyerman brainstormen over de nevenbestemming van de kerk. “We gaan wekelijks naar de eucharistieviering”, zegt een koppel uit het naburige Walfergem. “We hebben na al die jaren veel herinneringen aan deze kerk. We merken wel dat het aantal bezoekers mindert. Het is dus goed dat er plaats blijft voor 

erediensten, maar ook dat er gedacht wordt aan een nevenbestemming. Een tentoonstelling bijvoorbeeld over Petrus Ascanus zou hier zeker een plek hebben. Maar ook lezingen, repetities, concerten van het kerkkoor of de muziekacademie passen perfect. In Nederland zagen we een kerk die dienst deed als naschoolse opvangruimte. Er zijn dus veel mogelijkheden, al zien we een feest- of fuifzaal niet zitten.”

Er wordt ook gezocht naar een nieuwe bestemming voor de kerk van Asbeek. “Het kerkbeleidsplan stelt dat we daar op zoek moeten gaan naar een volledige herbestemming”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “Het participatietraject hiervoor werd eind vorig jaar gelanceerd. Er wordt ook voor de andere kerken in de buurt een nevenbestemming gezocht. Alleen in de kerken van Asse en Zellik blijft de volledige focus op de erediensten.”(mvl)Voorstellen zijn tot 15 februari welkom bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente. “Alle opties voor de nevenbestemming van de kerk staan nog open”, zegt Evy De Smedt, die het traject voor de gemeente begeleidt. “De erediensten blijven natuurlijk prioritair. Eind februari worden alle voorstellen voorgelegd aan de adviesraden, de Kerkraad en het studiebureau dat ons hierbij begeleidt. Het ‘Projectbureau Herbestemming Kerken’ zal na de vergaderingen enkele voorstellen concreet bekijken of ze haalbaar zijn. Voor de nevenbestemming zijn waarschijnlijk enkele ingrepen aan het gebouw nodig. Aangezien het een beschermd monument is, moeten we hiermee rekening houden.” Uit de eerste bevraging blijkt dat de parochianen het gebouw willen gebruiken ten dienste van de lokale gemeenschap. Ze willen er liever geen commerciële ruimte van maken.

Pastoor Guido Eyerman (links) is benieuwd naar de concrete voorstellen.

(Uit nieuwsblad van 08-02-2019)

Nevenbestemming gezocht voor kerk Kobbegem

De Vlaamse overheid geeft aan de lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden de opdracht om samen een globale visie op te maken over het gebruik van de parochiekerken in hun gemeente.

Op 21 augustus 2017 keurde het aartsbisdom Mechelen-Brussel het kerkenbeleidsplan voor Asse goed gevolgd door een goedkeuring van de gemeenteraad op 25 september 2017.

Het Bisdom en Kerkraad kozen ervoor om aan de Sint-Gaugericuskerk van Kobbegem naast de erediensten, die prioritair blijven, een nevenbestemming te geven. In de richtlijnen van de Vlaamse bisschoppen voor het gebruik van de parochiekerken wordt ‘nevenbestemming’ als volgt gedefinieerd: ‘Wanneer een parochiekerk nog wel voor religieuze activiteiten gebruikt wordt, maar te groot is voor de plaatselijke geloofsgemeenschap, kan men een nevenbestemming overwegen.’ Samen met de Kerkraad Sint-Gaugericus gaat het gemeentebestuur op zoek naar deze bijkomende nevenbestemming(en).Het bestuur wenst een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren dat moet onderzoeken wat deze mogelijke nevenbestemmingen kunnen zijn, en laat zich hiervoor begeleiden door het ‘Projectbureau Herbestemming Kerken’.

De gemeente Asse wenst van bij de opstart van dit project de inwoners van Kobbegem en de lokale verenigingen in dit project te betrekken. Een eerste bijeenkomst vond plaats op woensdag 30 januari in de pastorie van Kobbegem. In een eerste fase werd er geluisterd naar de lokale behoeften, verwachtingen, bezorgdheden, dromen en ambities. Het bestuur vroeg de inwoners van Kobbegem om mee na te denken over de nevenbestemming van de Sint-Gaugericus kerk. Er is tot op heden nog niets beslist over de activiteiten die in de kerk kunnen plaatsvinden. (kl)

Uit KLAKSON nr584