Het weer vandaag  

Weather data OK.
Brussel
16 °C
   

Overzicht kalender  

loader
   

't Wit paard

Het café in ’’t Wit paard’ is nog het enige café in het dorp. Het was het café van de familie Goossens.

Het bestaat al sinds het tweede kwart van de 18 eeuw.Wit paard kleiner

Eeuwenoude dorpsherberg "In 't Wit Paard", door jaarankers 1749 gedateerd. Grondig gerenoveerd in het laatste kwart van de twintigste eeuw zoals ook blijkt uit de foto's van de inventarisatie in 1971. Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, oorspronkelijk één (zie ook de thans niet meer zichtbare bouwsporen in de zijgevel en een oude prentkaart) onder recent pannen zadeldak. Vernieuwd bakstenen gevelparement met aangepaste, ten dele verlaagde muuropeningen met nieuwe luiken en schrijnwerk. Enkel de jaarankers A 1749 en het rechtse rondboogdeurtje met zandstenen boog voorzien van een waterlijst, sluitsteen en imposten, refereren nog aan de voormalige toestand. Het anker 1 werd trouwens opnieuw toegevoegd bij de renovatie.

De eertijds zichtbare vlechtingen in de linkerzijgevel die duidelijk verwezen naar de verhoging, zijn thans niet meer zichtbaar. Het éénlaagse rechteraanbouwsel onderging eveneens grondige wijzigingen: het volume werd verhoogd en de muuropeningen werden aangepast; bijkomend werden twee dakkapellen toegevoegd in functie van de wooninrichting. Aangepaste haakse bijgebouwen.

(Bron: Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Vroeger was er een winkel aan verbonden waar je allerlei kon kopen. Was de koffie, kaas of bloem op, geen probleem. Bij Rozalie kon je alles krijgen. Zelfs petroleum als in die tijd de petroleumlamp niet meer brandde. Ja de mensen hadden die nog als de elektriciteit uitviel. Dan moest er een man uit Mazenzele komen om die terug te maken. ( het waren toen andere tijden…)

De kinderen gingen er graag een lolly kopen voor 1 frank (0,024 €). Rozalie had ze in alle kleuren, maar ze waren allen even lekker.

Raymond hield het café en werkte ook op het “veld”. Iedereen kwam er samen voor een gezellige babbel aan de toog. ’s Zondags na de hoogmis werd er gekaart. De sfeer was altijd opperbest.

Nadien volgde zijn zoon François hem op en hield het café open tot aan zijn pensioen. Het bleef er steeds even druk zoals vroeger. Tot op heden is het er nog een komen en gaan. Het is eveneens het enige duivenlokaal van Kobbegem.

Franois GoossensCafé Wit Paard

Lierput 3,

1730 Kobbegem

02/452.65.15

 

 

 

 Wit paard 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een foto van café 't Wit Paard uit 1930.

Zoals ik hierboven reeds vermeldde, rechts de winkel waar men terecht kon voor om het even wat en links, het café dat nu nog bestaat.
Er had toen een brand gewoed en zoals u ziet is de linkerkant van het café nog zwart geblakerd.
Mijn dank aan uitbaatster Marleen De Vis. Dit is een uitzonderlijk souvenir uit een ver verleden.

 

Graag reeds een ludieke opmerking van een persoon die de winkel nog zeer goed gekend heeft:

“Ja inderdaad je kon er kaas, salami en diverse andere dingen kopen . Maar de snoepvitrine was op je rechterkant in een glazen kast. Dan kochten we "Brussel op ne stek". Dit was een grote rode bol op een stokske (ik heb nog geweten dat daar zelfs een frankstuk ( 1 frank) in verwerkt was. Je moest dan alleen maar geluk hebben. Er waren ook pakskes zuur, of een stuk chocolade...man , man , man , dat was nen tijd...

Maar voor een pak sigaretten, gingen we tot in Bollebeek aan de. kerk , (als we nog te jong waren om te roken) dat durfden we niet te kopen bij " De Mong "

Als ik het mij ook goed herinner, kon je er zelfs een beetje ijzerwaren (beperkt) kopen zoals: een ijzeren emmer, kettingen om de dieren vast te leggen) en dikke koorden (voimen).