Het weer vandaag  

Weather data OK.
Brussel
16 °C
   

Overzicht kalender  

loader
   

Het Laatste Nieuws

Het Laatste Nieuws (HLN) is een Nederlandstalige, liberale, vrijzinnige Vlaamse krant die wordt uitgegeven door De Persgroep, het mediabedrijf rond de Vlaamse mediamagnaat Christian Van Thillo.

Geschiedenis

Het Laatste Nieuws werd op 7 juni 1888 in Brussel als Vlaams-liberaal dagblad opgericht door de vrijzinnige liberaal Julius Hoste (1848-1933). De krant was aanvankelijk een spreekbuis van het radicaal antiklerikalisme. De zoon van Hoste, Julius Hoste jr. (1884-1954), zette zijn werk voort en slaagde erin een ruimer publiek te bereiken door een gematigdere stijl, meer regionaal nieuws en een verruimde sportkatern.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verscheen het blad onder Duitse censuur terwijl Hoste noodgedwongen in Engeland verbleef. Na het overlijden van Julius Hoste jr. in 1954 werd het bedrijf tot een vennootschap omgevormd (“Uitgeverij J. Hoste nv”). Aan het hoofd kwamen Frans Vinck, de schoonzoon van Hoste jr. en Albert Maertens.

Op 3 mei 1955 zag een stichting het leven die ervoor moet zorgen dat bij een eventuele verkoop de Vlaams-liberale en humanistische filosofie van de krant bewaard zal blijven. De eerste voorzitter van de stichting was professor Hans Van Werveke.

De uitgeverij breidde haar activiteiten uit en Maertens en Vinck zochten investeerders. De keuze viel op de Antwerpse bankiersfamilie Van Thillo. In 1993 werd Het Laatste Nieuws opgenomen in hun mediabedrijf, De Persgroep.

Het Laatste Nieuws groeide sinds 1995 van een uiterst sensatiegerichte krant (van liberale strekking) uit tot een populaire krant met bijzondere aandacht voor 'de mensen in en achter het nieuws'. De krant schrijft over zowel streekgebonden, nationaal als internationaal nieuws. Het Laatste Nieuws verschijnt dagelijks met negentien verschillende regionale edities, elk met hetzelfde katern met nationaal en internationaal nieuws, maar elk ook met een eigen aantal pagina's met nieuws uit de verschillende Vlaamse regio's. De krant heeft ook een uitgebreid sportkatern.

Oplage

De dagelijkse verkoop van de krant groeide in tien jaar van 260.000 tot meer dan 290.000 exemplaren. Met een huidige oplage van 370.000 is Het Laatste Nieuws de absolute marktleider qua dagbladen, zowel in Vlaanderen als in heel België. Volgens het Centrum voor Informatie over de Media lezen elke dag meer dan een miljoen Vlamingen Het Laatste Nieuws.hetlaatstenieuws

Hoofdredacteurs en politieke commentatoren

In de jaren 1970 en 1980 was de vrijmetselaar Piet van Brabant de hoofdcommentator van Het Laatste Nieuws. Samen met Manu Ruys van De Standaard en nog enkele anderen, hoorde hij thuis in het rijtje van krantencommentatoren die door pers en politici in het Franstalige landsgedeelte van België gedemoniseerd werden als "les éditorialistes flamands", omwille van hun Vlaamsgezinde standpunten.

De huidige hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws is Paul Daenen. Een bekend gezicht in Vlaanderen is politiek commentator Luc Van der Kelen. (Wikipedia)

Adres:

Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse

kaart

HLN afgebroken

Een gespecialiseerd sloopbedrijf is op de site van Het Laatste Nieuws in Kobbegem begonnen met de afbraak van de oude drukkerij en rotatiehal. De afbraak moet begin volgend jaar klaar zijn. Het oude drukkerijgebouw dateert van 1954 en kwam dertig jaar geleden in handen van Het Laatste Nieuws.

(Wim De Smet)

De bekende drukkerij langs de Brusselsesteenweg was in de jaren '60 en '70 bekend als drukkerij Periodica, de uitgever van onder meer het weekblad Ons Volk. Het bedrijf was een onderdeel van De Standaard-groep. Na het faillissement van De Standaard in 1976, stond het gebouw enkele jaren leeg. Pas in 1984 kwamen de gebouwen in handen van de uitgeverij Hoste NV, de voorloper van De Persgroep. "De gebouwen stonden enkele jaren leeg en werden in die tijd gebruikt door toenmalig burgemeester Paul De Keersmaecker van Kobbegem", weet gewezen technisch directeur John Peirlinckx van De Persgroep. "Hij stockeerde in deze hallen zijn verkiezingsborden. Toen ons bedrijf de gebouwen had overgenomen, veranderde er hier heel wat. De redactie en de drukkerij van Het Laatste Nieuws bevond zich toen nog in de Emile Jacqmainlaan in Brussel. Er werd een nieuwe rotatiehal gebouwd en er werd geïnvesteerd in een nieuwe drukpers. In 1984 hebben we in Kobbegem een eerste druktest uitgevoerd. De drukkwaliteit was zo goed dat er snel beslist werd om de drukcapaciteit in Kobbegem op te voeren."

In 1989 werd al beslist om een tweede drukpers aan te kopen en even later verhuisde ook de redactie van de krant naar Kobbegem. Sinds 2005 werden de drukactiviteiten hier teruggeschroefd en dat had alles te maken met de opening van een gloednieuwe drukkerij in Lokeren. "In april 2006 verhuisde het drukken van De Morgen al naar Lokeren en op 21 januari 2008 volgde Het Laatste Nieuws", weet facility manager Kris De Bisschop van De Persgroep Publishing. "Tot maart 2012 werden de kranten L'Echo en De Tijd hier nog gedrukt, maar sindsdien vond hier geen productieactiviteit meer plaats. De boekendienst, de onderhoudsdienst en de archiefruimte kregen de voorbije twee jaar een nieuw onderkomen waardoor niets nog een afbraak in de weg stond."

De voorbereiding voor de sloop ging de voorbije zomer al van start. In juli werden de buren uitvoerig geïnformeerd over de timing en de afbraak."We hebben gedurende vier weken door een gespecialiseerd en erkend bedrijf asbest laten verwijderen", zegt De Bisschop. "Nadien zijn we begonnen met de sloop van de hoogspanningscabine en enkele bijgebouwen. Nu is ook het grote gebouw aan de beurt."

Sanering

De afbraak moet in januari 2015 voltooid zijn. Nadien komt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) langs om vijfduizend kubieke meter vervuilde grond te saneren. "Het gaat om een historische grondverontreiniging", weet Kris De Bisschop. "De vervuiling is gebeurd in de jaren '60 en '70, voor de site beheerd werd door ons. OVAM heeft drie maanden nodig om de vervuilde grond af te graven en aan te vullen met propere grond. In de zomer is het perceel grond bouwrijp." Wat er nadien met de vrijgekomen ruimte zal gebeuren, is nog niet duidelijk. "Er is een studie lopende (werden al plannen gemaakt) maar voorlopig werd nog geen keuze gemaakt", zegt De Bisschop.

De Persgroep verlaat Kobbegem in 2019

( Uit GoeieDag: gepost op 20/12/2016 Door: Rudy De Saedeleir )

De Persgroep verhuist in 2019 van Kobbegem naar Antwerpen. De mediagroep, onder meer de uitgever van Het Laatste Nieuws, De Morgen, Dag Allemaal en Humo, gaat bouwen aan het Kievitplein in Antwerpen, vlak aan het Centraal-Station.

De Persgroep had haar oog al maanden geleden laten vallen op de site in Antwerpen, maar er waren ook nog andere gegadigden en het was aan het AG Vespa, het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoed en Stadsprojecten in Antwerpen, om te beslissen welk project de voorkeur zou krijgen.

Volgens de krant De Tijd kreeg het project van De Persgroep, met een ontwerp van Luc Binst, van de jury het meeste punten. De raad van bestuur van AG Vespa bekrachtigt de keuze.

De Persgroep kiest onder meer voor Antwerpen omdat de groep de laatste tien jaar ook een groot aandeel heeft verworven op de Nederlandse krantenmarkt en andere Nederlandse media. Daarnaast speelt allicht ook het feit dat grote baas Christian Van Thillo zijn familiewortels heeft in Antwerpen.

Periodica

Voor Asse, dat twee weken geleden door Trends nog werd uitgeroepen tot Vlaamse zakengemeente van 2016, komt dit wel als een domper. De site in Kobbegem heeft een lange persgeschiedenis, destijds met de drukkerij Periodica, die in 1976 failliet ging, en vanaf 1984 als de drukkerij voor Het Laatste Nieuws, toen nog onder de uitgeverij Hoste. De drukkerij verhuisde al in 2006 grotendeels naar Lokeren.

In 2012 werd de drukkerij in Kobbegem definitief stopgezet en in 2014 werd ze afgebroken (archieffoto boven). In Kobbegem zijn sindsdien enkel nog de redacties en de commerciële diensten van De Persgroep actief. Die verhuizen dus, wellicht tegen midden 2019, naar Antwerpen.

“Site blijft interessant”

Wat er met de site in Kobbegem gaat gebeuren is nog verre van duidelijk, maar schepen van Economie Rita De Vos (Open VLD) is niet pessimistisch.

“Ik begrijp de keuze van De Persgroep. In hun optiek is het heel logisch dat zij voor Antwerpen kiezen. Ik zie dat ook niet als een keuze tegen Asse”, aldus de schepen. “Wij moeten nu kijken naar de toekomst, nà De Persgroep. Die site blijft vanwege de ligging hoe dan ook zeer interessant en ik ben ervan overtuigd dat die niet lang leeg zal blijven. Men zou dat kunnen ontwikkelen tot een mooi, modern bedrijfspark.”

Overigens zal dat voor Asse financieel ook een betere zaak zijn. De Persgroep heeft immers nooit de gemeentelijke oppervlaktebelasting voor bedrijven moeten betalen, omdat ze daar wettelijk van vrijgesteld is. Voor de toekomstige ontwikkeling geldt die vrijstelling niet.

Delhaize neemt vanaf 2020 intrek op de site van De Persgroep.

(Uit Nieuwsblad van 26 februari 2019)

Delhaize verhuist in 2020 zijn hoofdzetel van Sint-Jans-Molenbeek naar Kobbegem. De warenhuisketen neemt er intrek in de gebouwen van mediagroep De Persgroep, die eind dit jaar naar Antwerpen trekt.

De redacties van De Persgroep verhuizen dit jaar naar een gloednieuw gebouw in Antwerpen. Hun gebouw langs de Brusselsesteenweg in Kobbegem werd ondertussen verkocht aan vastgoedontwikkelaar WDP. Delhaize zal de site vanaf 2020 huren. De warenhuisketen zal er de hoofdzetel van het bedrijf maken. Momenteel is die hoofdzetel gevestigd in Sint-Jans-Molenbeek. Het is daar al sinds de negentiende eeuw langs de Osseghemstraat gevestigd. De kantoren zullen later verkocht worden.

Door de verhuizing krijgen de duizend personeelsleden, die momenteel op de hoofdzetel van Delhaize werken, een nieuwe werkplek. Naast de ondersteunende diensten in Molenbeek zullen ook de werknemers van de IT-diensten van het kantoor in Anderlecht naar Kobbegem verhuizen. In een laatste fase zal de wijnbottelarij verhuizen. De verhuizing werd gisteren meegedeeld aan de personeelsleden. Zij zullen volgens de huidige plannen allemaal aan boord kunnen blijven. De verhuizing van de hoofdzetel van Delhaize is op zich geen verrassing. Het huidige terrein van De Persgroep ligt in de buurt van industriezone Broekooi, waar Delhaize een groot distributiecentrum heeft. Hierdoor komt er een belangrijke centralisatie van het distributiecentrum en de administratieve diensten. Oud-burgemeester en huidig schepen Françoise Schepmans (MR) vindt de verandering van de locatie jammer. Via Twitter liet ze weten dat de verhuizing van Delhaize uit Sint-Jans-Molenbeek “een nieuwe zware klap is voor de Brusselse economie”.(mvl)

Door de verhuizing komt er een centralisatie van de diensten.