Het weer vandaag  

Weather data OK.
Brussel
3 °C
   

Overzicht kalender  

loader
   

De juiste tijd  

   

Aktueel

Februari

Februari (ook wel: sprokkelmaand, schrikkelmaand, kortemaand, slijkmaand, regenmaand) is de tweede maand van het jaar in de gregoriaanse kalender, en heeft 28 dagen in gewone jaren, en 29 dagen in schrikkeljaren. 30 februari is in de geschiedenis drie keer voorgekomen

Deze maand is al de zang van winterkoning, mezen, heggenmussen, roodborsten te horen. De eerste kokmeeuwen hebben reeds hun zomerse zwarte kop.

De bladeren van de vlier lopen uit. (Wikipedia)

 

Weer in februari

Februari is de laatste maand van de meteorologische winter. De normale waarden van de gemiddelde dagtemperatuur liggen in Ukkel tussen 2 en 4°C. Tijdens de laatste decade begint de temperatuur toe te nemen. De normale waarden van de maximumtemperatuur liggen voor deze maand rond 6°C in Laag- en Midden-België maar bedragen slechts ongeveer 1°C op de toppen van de Ardennen. De normale waarden voor de minimumtemperatuur liggen tussen 1 en –4°C.

Februari is een overgangsmaand tussen de winter en de lente. Het kan nog zeer koud zijn, zoals in 1956 : in Ukkel bedroeg de gemiddelde maandtemperatuur slechts –6,1°C en de gemiddelde waarde van de minimumtemperaturen was lager dan –10°C ! Februari kan nochtans ook reeds zacht zijn, zoals in 1990 : de gemiddelde maandtemperatuur bedroeg toen in Ukkel 7,9°C. Ook de absolute extremen kunnen erg variëren : op 25 februari 1991 bedroeg de maximumtemperatuur 21,1°C in Meeuwen (in de Kempen), op 14 februari 1929 bedroeg de minimumtemperatuur –19°C in Oostende en op 1 februari 1956 bedroeg ze –25,2°C op de Baraque Michel. We vermelden nog dat de winter van 1942 een van de strengste van de eeuw was, met 37 opeenvolgende vorstdagen in Ukkel : van 26 januari tot 3 maart.

Februari is gemiddeld genomen een tamelijk droge maand : de normale maandtotalen variëren tussen 40 mm in het westen van het land en 110 mm op de Ardense toppen. In 1946 bereikte het maandtotaal in Ukkel een recordwaarde van 149 mm. Een van de grootste dagtotalen voor deze periode van het jaar bedroeg 82 mm op 12 februari 1962 te Robertville.

Tijdens de maand februari kan ook de sneeuw nog overvloedig zijn. Op 10 februari 1902 bereikte de sneeuwlaag een dikte van 35 cm in Ukkel en in de Hoge Venen lag er 1,15 meter sneeuw op 9 februari 1953, de dikste sneeuwlaag ooit officieel gemeten in België.

In Ukkel komen ook maanden februari voor tijdens dewelke helemaal geen sneeuw valt : dit was het geval in 1945, 1959, 1972, 1975, 1980 en 1982. Gemiddeld bedraagt het aantal dagen waarop de neerslag geheel of gedeeltelijk uit sneeuw bestaat 5,9.

De normale waarde voor de zonneschijnduur tijdens de maand februari bedraagt 76 uur in Ukkel. In 1975 scheen de zon gedurende 157 uur, maar in 2010 scheen ze slechts 29 uur.

Hevige stormen kunnen tijdens deze maand ook nog over ons land trekken. De ergste waren die van 1953, die erge overstromingen veroorzaakt in de kuststreek en de Polders, en recenter die van 1990, toen een hele reeks stormen overal in het land veel schade veroorzaakten. Op 25 februari 1989 bedroeg de luchtdruk in Ukkel slechts 956,8 hPa (luchtdruk, herleid tot op zeeniveau), de laagste waarde die ooit in Ukkel werd gemeten.(Wikipedia)

Lichtmis

Maria Lichtmis, of Lichtmis, is een christelijk feest dat op 2 februari wordt gevierd. Het is de herdenking van de 'Opdracht van de heer in de Tempel' en het zuiveringsoffer dat Maria volgens de Joodse wet veertig dagen na de geboorte van Jezus moest brengen. Vandaar dat men vroeger ook een 'Kerkgang' moest doen vooraleer de jonge moeders met hun kindje buiten mochten komen.

Lichtmis is tevens de laatste feestdag waarvan de datum verbonden is aan die van kerstmis: 40 dagen na de geboorte van Jezus.

Op Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en kaarsenprocessies gehouden voor de mis; vandaar de naam Lichtmis.

Ook traditioneel en misschien meer gekend is het om op deze dag pannenkoeken te eten. Het gezegde 'Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt haar pannetje warm slaat hierop, al heeft 'pannetje' in oud Nederlands taalgebruik een dubbele betekenis.

Wat misschien niet geweten is:  Lichtmis is ook 'Vrouwendag' dan zijn de vrouwen baas is huis.... (alleen dan???)

De dag is grijs maar de pannenkoeken straks maken veel goed.

 

Valentijn op 14  februari

Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen, of kaarten. Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari. Paus Gelasius I riep in 496 14 februari uit tot de dag van de Heilige Valentijn

Valentijnsdag is in België en Nederland in korte tijd, sinds midden jaren 90, een groot commercieel succes geworden: cadeauwinkels, boekwinkels en bloemenwinkels profiteren hiervan. Ook de Nederlandse posterijen deden hieraan mee door een valentijns postzegel  uit te geven.

Volgens de legende kwam een jong paar bij bisschop Valentijn met het verzoek hen te trouwen. De man was een heidense soldaat, de vrouw een Christen. Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer en huwde het stel. Al gauw kwamen meerdere paren met hetzelfde verzoek. Hij werd aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest verschijnen probeerde hij die te bekeren. Claudius voelde zich beledigd en liet Valentijn martelen en onthoofden. Dat gebeurde op 14 februari, maar het jaar is onduidelijk. (NB: Claudius II regeerde van september 268 tot januari 270, dus dan zou het 14 februari 269 moeten zijn.) Voor het vonnis werd uitgevoerd, zag hij nog kans het dochtertje van de gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen. Van je Valentijn, stond erop. (Wikipedia)

Aswoensdag op 14 februari

Aswoensdag is de eerste dag van de 40-daagse vastenperiode voorafgaand aan Pasen. In die veertig dagen voor Pasen leven de mensen heel sober, er wordt alleen het hoogstnoodzakelijke gegeten. De vastentijd herinnert de katholieken aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken.

Om de ernst van het niet zomaar alles te kunnen eten en drinken te onderstrepen is er op Aswoensdag een kerkdienst in de katholieke kerk waarbij iedere kerkganger naar voren moet komen en voor het altaar staand van de priester een kruisje van as (verkoolde blaadjes) op het voorhoofd krijgt, met de woorden:

"Gij zijt gekomen uit as

en tot as zult ge wederkeren"

As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw leven. In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een reinigende kracht. Ook het afbranden van de stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar. As werd op het hoofd van zondaars gestrooid; as reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakjes van de paasperiode van het voorgaande jaar. Als symbool betekent het dat de takjes van jubel en vreugde verbrand moeten worden - door de dood heengaan - om tot teken te worden van het kruis, de dood en de verrijzenis.

Vasten 2018:

De nieuwe campagne van Broederlijk Delen gaat de strijd aan tegen de verborgen honger en ondervoeding in Oeganda. Het vruchtbare land lijkt voldoende te bieden voorelke landbouwer. Schijn bedriegt.

Dankzij de vruchtbare bodems en het gematigde klimaat, kunnen boeren vaak net genoeg produceren om hun gezin te voeden. Maar ze verdienen niet genoeg om extra eten te kopen waardoor hun maaltijden erg eenzijdig zijn.

Klimaatverandering en de razendsnel groeiende bevolking maken hen nog kwetsbaarder.

Tijdens deze campagne ontdek je hoe boeren in Oeganda de strijd tegen honger winnen. Dat doen ze niet alleen. Broederlijk Delen en zijn twaalf lokale partnerorganisaties werken aan oplossingen op lange termijn en stellen alles in het werk om honger te voorkomen. Dankzij jouw steun kunnen 62.000 boerenfamilies hun gezin voeden met voldoende, gevarieerd én gezond eten.

 

Carnaval op 14 februari

Op zondag 11 en maandag 12 februari 2018 paraderen maar liefst 76 ingeschreven Aalsterse carnavalgroepen door de stad. Ze vormen een feestelijke, kleurrijke stoet, boordevol humor en Oilsjterse spirit, het resultaat van een maandenlange voorbereiding.

De groepen zijn onderverdeeld in 3 categorieën: kleine groepen (minimaal 15 tot maximaal 45 leden), middelgroot (van 20 tot 60 leden) en groot (25 tot 100 leden).

De stoet is ingedeeld in drie blokken: A, B en C, met in elk deel kleine, middelgrote en grote groepen. Tussendoor zorgen tientallen losse carnaval groepen voor het ‘peper en zout’ van de stoet.

Weerspreuken

 Al is de sprokkel nog zo fel, ze heeft vijf schone dagen wel.

Is februari nat en koel, dan is juli dikwijls heet en zwoel.

 Lichtmis donker, maakt de boer een jonker. Lichtmis helder en klaar, maakt de boer tot bedelaar.

Ligt de wind in februari stil, dan komt hij zeker in april.

Lichtmis, vroeg de zon aan de toren, dan gaat al het vlas verloren.

Februari komt verklaren, dat men hout en kool moet sparen.