Het weer vandaag  

Weather data OK.
Brussel
8 °C
   

Overzicht kalender  

loader
   

Aktueel

December

December (ook wel: wintermaand, kerstmaand, donkeremaand) is de twaalfde en laatste maand van het jaar op de gregoriaanse kalender en telt 31 dagen. De naam komt van het Latijnse woord voor 'tien', decem; December was oorspronkelijk de tiende maand van het jaar, omdat tot 153 v.Chr. het Romeinse kalenderjaar in maart begon.

December valt in het noordelijk halfrond voor twee derde in de herfst en voor een derde in de winter; op het zuidelijk halfrond zijn dat respectievelijk lente en zomer. (Wikipedia)

 

 

Sinterklaas op 6 december 2019

Sinterklaas of Sint-Nicolaas is de hoofdfiguur van het gelijknamige jaarlijkse kinderfeest dat op 6 december (de eigenlijke katholieke naamdag van Sint Nicolaas) in België en in enkele (voormalige) Nederlandse koloniën wordt gevierd.

Sinterklaas en zijn helper, Zwarte Piet, komen volgens de overlevering in de nacht van 6 december in België langs de schoorsteen naar binnen om in alle huizen geschenken te brengen voor de kinderen die er wonen. Deze moderne traditie van Sinterklaas als kinderfeest komt waarschijnlijk voort uit het prentenboekje Sint Nicolaas en zijn knecht (1850) van de onderwijzer Jan Schenkman (1806 - 1863).

 

 

Advent 2019:

van zondag 1 december tot 24 dinsdag december

Lees meer :

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' 'adventus' is, worden de vier weken vóór Kerstmis 'Advent' genoemd.

Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden.

Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

Vier zondagen:

De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 3 december en 24 december. In 2017 begint de Advent op 3 december. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 27.

Wanneer?

De advent begint op de zondag die het dichtst ligt bij het feest van Sint-Andreas (29 november). De advent telt in elk geval altijd vier zondagen, maar omdat Kerstmis lang niet altijd op een zondag valt, kan het aantal weekdagen verschillen. Concreet betekent het dat de advent start tussen 26 november en 4 december en op z'n kortst drie weken en een dag duurt.

Dit jaar start de advent op zondag 1 december 2019. (KMI)

 

Weer in december

December is de eerste maand van de meteorologische winter, d.w.z. de eerste van de drie koudste maanden van het jaar. De normale maandelijkse maxima variëren tussen 1 en 6°C, naargelang van de plaats, en de minima tussen –3 en +2°C. In Ukkel bedraagt de normale gemiddelde dagtemperatuur ongeveer 4°C in het begin van de maand en ongeveer 2,5°C op het einde van de maand.

In bepaalde omstandigheden kan de gemiddelde dagtemperatuur nochtans nog hoog zijn, zoals bijvoorbeeld op 21 december 1989, toen ze 13,5°C bedroeg in Ukkel. Ze kan echter ook onder –10°C liggen, zoals op 20 december 1938 toen ze in Ukkel slechts –13,1°C bedroeg. Het hoogste dagmaximum in Ukkel werd bereikt op 16 december 1989 (16,7°C). Op 30 december 1950 zakte de minimumtemperatuur er tot –17,3°C. Elders in het land werden minima opgetekend van –21,7°C in Rochefort op 3 december 1973 en van –13,8°C op 11 december 1967 in Koksijde. In Ukkel kan het zijn dat er de hele maand geen vorst voorkomt, zoals in 1911 en in 1974. In december 1978 werd de spectaculairs

te temperatuurdaling in één dag gemeten : op 30 december bedroeg de maximumtemperatuur 7°C en ‘s anderendaags bedroeg de minimumtemperatuur –10°C. We vermelden tenslotte nog dat van 1 december 1962 tot 6 maart 1963 een ononderbroken reeks van 96 vorstdagen werd waargenomen in de Hoge Venen, op de Baraque Michel.

De normale neerslagtotalen voor de laatste maand van het jaar variëren tussen 60 mm en 140 mm, waarbij de hoogste waarden voorkomen op de Ardense hoogplateaus. Vermits het gemiddeld aantal onweersdagen klein is, komt ook zeer intense neerslag zelden voor. Maar ook continue regen kan aanleiding geven tot hoge dagtotalen : zo viel er in Paliseul op 9 december 1965 78 mm. Het is ook tijdens de wintermaanden dat de gecumuleerde neerslag over verschillende dagen over het algemeen de hoogste waarden geeft. In december 1965 viel er in Stavelot in 10 dagen 165 mm in de pluviometer. In Ukkel viel er in 10 dagen 95,1 mm in december 1952.

Aan het einde van de maand december zijn de nachten de langste van het jaar. De normale zonneschijnduur is dan ook de laagste van alle maanden van het jaar en bedraagt in Ukkel slechts 45 uur. De zonnigste maand december was die van 1948 met 102 uur zonneschijn en de somberste was die van 1934 met slechts 10 uur.

 

Weerspreuken

December zacht en dikwijls regen, geeft weinig hoop op rijke zegen.

December mist, goud in de kist.

Kerstmis donker, wordt de boer een jonker.

Veel sneeuw op oudejaar, veel hooi in 't nieuwe jaar.

Donder in de decembermaand, belooft veel wind in `t jaar aanstaand.

Plenst in de winter veel regen neer, dan krijgen we mooi zomerweer

Als er sneeuw valt in het slijk, staat de winter aan de dijk.