Het weer vandaag  

Weather data OK.
Brussel
9 °C
   

Overzicht kalender  

loader
   

De juiste tijd  

   

Aktueel

November

November is de herfstmaand.

Herfst of najaar is een van de vier seizoenen.

De herfst loopt (ten noorden van de evenaar) officieel van 21 september t/m 20 december, maar het astronomisch bepaalde begin van de herfst is de herfstnachtevening  (rond 23 september op het noordelijk halfrond en rond 20 maart op het zuidelijk halfrond). De zon gaat dan door het herfstpunt en de dag en de nacht zijn nagenoeg even lang. De herfst eindigt met de winterzonnewende  (rond 22 december op het noordelijk halfrond en rond 21 juni op het zuidelijk halfrond).(Wikipedia)

Weer in november

Tijdens de eerste Franse republiek werd de maand november de « nevelmaand » genoemd. Het is inderdaad de maand tijdens dewelke de mist steeds weer terugkomt. Wanneer het weer stabiel is en de temperaturen voldoende laag zijn immers alle voorwaarden voor de vorming van mist vervuld. In de loop van de maand dalen de dagtemperaturen gemiddeld met zo’n 4 graden in Ukkel : de gemiddelde dagtemperatuur bedragen ongeveer 8° C aan het begin van de maand en zakken tot ongeveer 4°C tegen het einde van de maand. In het grootste deel van het land liggen de normale maandelijkse maxima in de buurt van 9°C. Op de hoogplateaus in het zuiden van het land kunnen ze in de buurt van slechts 5°C liggen. De normale maandelijkse minima variëren van 3°C in het vlakke deel van het land en 0°C op de hoger gelegen delen en in de Ardense valleien.

In Ukkel bereiken de dagelijkse maxima nog slechts in uitzonderlijke gevallen 20°C : 20,4°C op 7 november 1955, 20,2°C op 4 november 1994 en 20,3°C op 12 november 1995. Er kunnen in november ook reeds winterdagen voorkomen (dagen met maxima onder het vriespunt) : op 3 november 1980 steeg het kwik in Ukkel niet boven –2,4°C. De absolute minima kunnen zeer laag zijn: op 30 november 1921 bedroeg het minimum in Ukkel –11°C. In de Ardense valleien duiken de temperaturen veel vaker onder –10°C.

De maand november is over het algemeen ook een tamelijk natte maand, het regent immers gemiddeld twee dagen op drie. De normale neerslagtotalen liggen tussen 60 en 120 mm, naargelang van de plaats. Onweer komt in deze tijd van het jaar minder voor en bijgevolg is ook zeer intense neerslag eerder zeldzaam. Op 3 of 4 november 1940 (naargelang van de streek) leidden hevige regens op verschillende plaatsen tot dagtotalen van meer dan 50 mm. Het dagtotaal bedroeg 65 mm in Leopoldsburg, 70 mm in Thimister en 114 mm in Chiny. In Ukkel was de maand november 1991 de natste van de eeuw (174,6 mm) terwijl de droogste maand november die was van 1953 (18,8 mm).

Regen vermengd met sneeuw komt tijdens deze maand ook meer voor : in Ukkel zijn er gemiddeld 2,4 sneeuwdagen. Op 28 november 1973 werd een van de grootste sneeuwdikten van de eeuw gemeten in Ukkel (34 cm). Het was de tweede dikste sneeuwlaag die er ooit werd gemeten.

De normale zonneschijnduur bedraagt in Ukkel 63 uur. De zonnigste maand november van de eeuw was die van 1989 (136 uur) en de somberste die van 1922 (21 uur). (KMI)

1 november: Allerheiligen

Op1 en 2 november herdenken wij onze dierbare overleden met Allerheiligen en Allerzielen.

Met Allerheiligen eren wij allen die voor eeuwig leven bij God, of zij nu heilig verklaard zijn of niet.

In de Katholieke Kerk is het een hoogfeest. De feestdag viert de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren.

Op 1 november viert de katholieke Kerk ‘Allerheiligen’, letterlijk het hoogfeest van alle heiligen, bekend en onbekend.

Aan de verre oorsprong van dit feest ligt de toewijdingkerstening van het Pantheon in Rome, de tempel in Rome waar alle godheden uit de Grieks-Romeinse oudheid werden vereerd. Paus Bonifatius IV wijdde het Pantheon in het begin van de 7de eeuw toe aan Maria en alle martelaren. De kerkwijding van het tot dan toe heidense Pantheon werd sindsdien elk jaar op 13 mei herdacht. De Byzantijnse Kerk kende al in de 4de eeuw een gedenkdag voor alle heilige martelaren, die elk jaar op 13 mei werd gevierd.

 

2 november: Allerzielen

Allerzielen is een hoogtijdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. Hij wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een requiemmis opgedragen. De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf. Er worden in familiekring soms ook nog pannenkoeken  gebakken. In veel parochies is het gebruikelijk dat als er een parochiaan uit de kerk wordt begraven er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de overledenen. Op de eerstvolgende allerzielen komt de familie van de overledene naar de mis om het kruisje in ontvangst te nemen. Allerzielen is een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar in het vagevuur.

11 november: Wapenstilstand

Wapenstilstandsdag op 11 november is een jaarlijkse herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

In België  en Frankrijk  is wapenstilstandsdag een nationale feestdag. In België wordt ieder jaar in aanwezigheid van de Koning de wapenstilstandsceremonie  gehouden, niet alleen om de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog te gedenken, maar ook die van de Tweede Wereldoorlog en alle andere oorlogen in de wereld.

Op 11 november 1918 om 5 uur 's nachts werd de Duitse capitulatie in een treinwagon op het westelijk front in Rethondes (Forêt de Compiègne, Bos van Compiègne) getekend door Foch en de Duitse delegatie, maar de wapenstilstand ging pas in om 11 uur. Tijdens deze laatste 6 uur vielen aan beide kanten nog vele slachtoffers, terwijl de overgave al ondertekend was.

In Duitsland was kort tevoren de Weimarrepubliek uitgeroepen en in Beieren kwam zelfs korte tijd een communistisch bewind aan de macht. Keizer Wilhelm II vluchtte naar Nederland en Friedrich Ebert en Philipp Scheidemann wendden zich tot de geallieerden voor het tekenen van een wapenstilstand. Zij stuurden de gematigde Matthias Erzberger en Müller naar de onderhandelingen te Compiègne. Hier tekende Erzberger de wapenstilstand. Op 11 november 1918 om 11:00 uur eindigden de oorlogshandelingen. De dolkstootlegende werd hiermee geboren: het Duitse leger zou niet verslagen zijn, maar zou door de revolutie verraden zijn. Drie jaar later zou Erzberger door verbitterde extreemrechtse veteranen worden doodgeschoten.

De Eerste Wereldoorlog was voorbij, de wapenstilstand een feit. De treinwagon werd later op 24 juni 1940, op bevel van Hitler, overgebracht naar Berlijn. Deze wagon werd eerst een tijdje tentoongesteld aan het publiek voor de Brandenburger Poort en later op een zijspoor gezet op verschillende plaatsen. Ten slotte werd de wagon in april 1945 in brand gestoken door de SS, weer op bevel van Hitler. Nu staat er in Rethondes bij Compiègne een replica van deze wagon.

Sint Maarten

Het sint-maartensfeest wordt op 11 november, of soms de avond ervoor, gevierd in sommige streken van Nederland, Vlaanderen, Noord-Frankrijk, sommige Duitstalige gebieden, Hongarije en op Sint Maarten.

Dan krijgen de kinderen snoep en een attentie zoals bij sinterklaas.

Bruegels weergave van het sint-maartensfeest (ca. 1566). Men dronk dan de nieuwe wijn.

Het is de naamdag van Martinus van Tours en wordt ook wel Sint-Martinus, Sinte-Marten, Sinter Merte of Sinte-mette genoemd. De invulling die aan dit feest gegeven wordt verschilt van streek tot streek.

Over de ontstaansgeschiedenis van het feest wordt veel gespeculeerd. Vaak wordt verondersteld dat het feest teruggrijpt op een Germaans winterfeest, maar ook een zuiver kerkelijke oorsprong is mogelijk. Wel duidelijk is dat de ontwikkeling tot een algemeen, door alle gezindten gevierd, volksfeest tamelijk recent is. (Wikipedia)

 15 november

15 november werd vroeger de 'Dag van de Dynastie' genoemd, maar heet tegenwoordig 'Koningsfeest'. Dit is de datum van het naamfeest van Leopold en Albert.

Sinds 2001 nodigt het federaal Parlement van België op 15 november de belangrijkste vertegenwoordigers van het verenigingsleven uit voor een huldebetoon aan de koning, in aanwezigheid van leden van de Koninklijke Familie en van hoogwaardigheidsbekleders. Federale ministeries zijn op deze dag gesloten.

De tradionele 'Te Deum' wordt nog altijd gezongen als privé-plechtigheid.

Deze plechtigheid vindt 's middags plaats in het Parlement.

Het Te Deum in de voormiddag vindt, op initiatief van de kerkelijke overheid, nog steeds plaats in de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele, alsook in andere kerken. Ook op deze plechtigheid zijn de leden van de koninklijke familie aanwezig.

Het koningspaar zelf is echter niet aanwezig op de plechtigheden.

15 november is de datum van het naamfeest van Leopold (in de Germaanse liturgische kalender) en van Albert (in de Latijnse liturgische kalender). Koning Boudewijn besliste in 1951 deze datum te behouden. Zijn broer Koning Albert II volgde hem daarin. Tijdens het regentschap van Prins Karel werd soms de benaming 'Feest van de Dynastie' gebruikt. Deze benaming is echter fout.

Weerspreuken

Als het met Allerheiligen sneeuwt, leg dan uw pels gereed.

Geeft Allerheiligen zonneschijn, dan zal het spoedig winter zijn.

November warm en fijn, het zal een strenge winter zijn.

Zwaait de winter al in november zijn staf, zijn rijk zal rap vinden het graf.

Wie houdt van wind, november bemint.

Als op Sint-Maarten de ganzen op het ijs staan, zullen ze met kerstmis door`t slijk gaan.

November telt dertig dagen, maar het dubbele aan wind en regenvlagen.