Het weer vandaag  

No data available
Brussel
--- °C
   

Overzicht kalender  

loader
   

De juiste tijd  

   

Aktueel

Augustus   

Augustus (ook wel oogstmaand - het woord oogst is zelfs van augustus afgeleid) is de achtste maand van het jaar in de gregoriaanse kalender, en heeft 31 dagen. Genoemd naar de princeps  Gaius Iulius Caesar Octavianus (Augustus). Het verhaal wil dat Augustus niet voor Julius Caesar wilde onderdoen en daarom een dag van februari  heeft afgehaald. Dit klopt niet, want al onder Numa Pompilius had februari 28 dagen. Voordat de maand naar keizer Augustus genoemd werd, was de naam Sextilis, wat "zesde maand" betekent. (Wikipedia)

Dit is voor velen de laatste maand van de zomervakantie.

 

Weer in augustus

Met de maand augustus komt een einde aan de meteorologisch zomer en de temperaturen beginnen reeds af te nemen. De normale waarden wijken echter nog niet veel af van die van de maand juli. De normale maandelijkse waarden van de maximumtemperatuur liggen tussen 18 en 23°C en die van de minimumtemperatuur tussen 8 en 13°C.

De temperaturen kunnen nog stijgen tot boven 35°C : op 9 augustus 1911 bedroeg het maximum in Ukkel 36,1°C en op 4 augustus 1990 klom het kwik tot 35,3°C. Minima van de orde van 20 graden komen ook voor: de temperatuur zakte bijvoorbeeld op 3 augustus 1980 niet onder 21,3°C in Ukkel. Ook relatief koude dagen komen soms voor : op 25 augustus 1931 bedroeg het maximum nauwelijks 13,1°C en de avond voordien was het kwik gezakt tot 4,8°C. In de Ardennen bedroeg het minimum zelfs 0°C op 28 augustus 1978 in Rochefort en op 15 augustus 1994 in Elsenborn.

Augustus is gemiddeld tamelijk nat, met een normaal maandelijks neerslagtotaal van 69,6 mm in Ukkel. In de rest van het land variëren deze totalen van 60 tot 140 mm. Onweer kan aanleiding geven tot overvloedige dagtotalen: zo registreerden we op 6 augustus 1981 109 mm neerslag in Sint-Andries (Brugge). Tijdens de laatste decade van augustus 1996 viel er merkwaardig veel neerslag: tijdens de laatste elf dagen van de maand viel er 158,8 mm in Ukkel. Deze waarde is veel hoger dan de 109,6 mm die viel tijdens de derde decade van augustus 1912. Het is meteen ook de natste decade van de eeuw in Ukkel, met een ruime voorsprong op de tweede decade van juni 1963 toen er 120,3 mm viel. Misschien is het nog interessant om te vermelden dat de recordwaarde van de laatste decade van augustus 1996 groter is dan 5 van de maandrecords van de eeuw : januari 1995 (143,6 mm), februari 1946 (149,0 mm), maart 1988 (138,1 mm), april 1903 (130,4 mm) en mei 1965 (145,6 mm).

De normale zonneschijnduur in Ukkel bedraagt 190 uur. In 1947 werd de recordwaarde van 323 uur bereikt en in 2006 raakten we niet hoger dan 97 uur. De maand augustus 1947 was de tweede zonnigste maand van de eeuw (na mei 1989).

Tijdens onweer kunnen plaatselijk zeer hevige windstoten voorkomen..(KMI)

Onze - Lieve - Vrouw - hemelvaart

15 augustus : feest van Maria-Tenhemelopneming. In België een officiële feestdag. In het Antwerpse wordt dan nog Moederdag gevierd. Deze dag wordt ook Halfoogst genoemd.

Maria-Tenhemelopneming of Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is de Rooms-katholieke benaming voor de feestdag van de opneming van Maria in de hemel "met lichaam en ziel". In de Orthodoxe Kerk wordt dit feest de Ontslapenis van de Moeder Gods genoemd.

Over het overlijden en vervolgens met lichaam en ziel opgenomen worden in de hemel van Maria zijn verschillende verhalen in omloop die uit de kerkelijke traditie afkomstig zijn. In de Bijbel wordt er niet over gerept. Maria moet ergens tussen 36 en 50 n.Chr. zijn overleden ofwel in Jeruzalem ofwel in Ephese. Volgens een bepaalde traditie waren alle apostelen hierbij aanwezig, behalve Tomas. Toen deze arriveerde was Maria's lichaam al begraven en om haar toch eer te bewijzen bezocht Tomas in zijn eentje haar graf. Tomas zag toen de tenhemelopneming van Maria. Daarbij kreeg hij van Maria haar gordel. De overige apostelen geloofden dit niet totdat hij hun de gordel toonde en het lege graf. Een opmerkelijke omkering van de situatie toen Tomas als enige apostel aanvankelijk niet geloofde in de verrezen Christus. De Legenda Aurea van Jacobus de Voragine vermeldt een andere overlevering die wél meer aansluit bij de Bijbelse Tomas. Ook hier zijn alle apostelen, behalve Tomas, getuige van Maria's dood, maar eveneens van haar tenhemelopneming. Als Tomas zich later aansluit bij hen, gelooft hij de apostelen niet. Plotseling valt de gordel van Maria uit de hemel, waarop Tomas alsnog gelooft dat Maria lijfelijk ten hemel is gevaren.

Na het concilie van Efeze (431), waar Maria de titel "Moeder van God" (Theotokos) kreeg toebedeeld, kende de Mariaverering een sterke opgang. De oudste feesten 'Maria Boodschap' en de 'Opdracht in de tempel' waren nog vooral op Christus zelf gericht. Later ontstonden feesten waarbij Maria als heilige werd geëerd: 'Maria Geboorte' en 'Maria-Tenhemelopneming'. Dit laatste werd in 582 door keizer Mauritius officieel in Byzantium ingevoerd. Op 15 augustus werd voor die tijd al de verjaardag van de kerkwijding van een aan Maria toegewijde basiliek op de weg tussen Betlehem en Jeruzalem gevierd. Rome nam het feest van Maria-Tenhemelopneming over in de zevende eeuw onder paus Sergius I.

De Transitus Mariae-geschriften uit de zesde eeuw geven aan dat de dood van Maria als theologische vraagstelling toen reeds actueel was.

Aanvankelijk was 'Ontslaping' de naam voor deze feestdag: 'Dormitio Mariae' (Latijn) en 'Koimesis Theotokou' (Grieks). In het westerse christendom werd, onder invloed van apocriefe teksten en volkslegenden, vanaf de achtste eeuw de term 'Tenhemelopneming van Maria' gebruikt. In het Nieuwe Testament staat echter nergens dat Maria in de hemel is opgenomen. (Wikipedia)

 

Weerspreuken

Er zijn nogal wat uitspraken over het weer met Maria Hemelvaart:

Is 't weer op Maria Hemelvaart uitgelezen, zo zal de herfst voortreffelijk wezen.

Regen op Maria Hemelvaart is weinig wijn en slecht van aard.

Is het weer op Maria Hemelvaart uitgelezen, zo zal de herfst ook voortreffelijk wezen

Maria Hemelvaarts zonneschijn, brengt goede wijn.

Na ons Lief Vrouwke Hemelvaart, draait het weer zijne staart.

Andere weerspreuken:

Geeft augustus niet veel regen, maar wel veel zonneschijn, dan krijgen we zeker goede wijn.

Als augustus zonder regen henen gaat, zal men zien dat de koe mager voor de kribbe staat.

Augustus eerste week heet en laf, ziet men veel winterse sneeuw, wacht maar af.

Noordenwind in augustus opgestaan, brengt standvastig weder aan.

Is het heet op Sint Domijn (4 augustus), het zal een strenge winter zijn.