Het weer vandaag  

Weather data OK.
Brussel
25 °C
   

Overzicht kalender  

loader
   

De juiste tijd  

   

Aktueel

Mei

Meimaand is de bloeimaand.

Mei is de vijfde maand in het jaar van de gregoriaanse kalender en telt 31 dagen. Mei is misschien vernoemd naar de Romeinse godin Maia of naar de Romeinse vruchtbaarheidsgodin Bona Dea, van wie het feest in mei werd gevierd. Mei wordt ook wel de bloeimaand of Mariamaand genoemd.
Mei valt op het noordelijk halfrond geheel in de lente en op het zuidelijk halfrond geheel in de herfst.
Op de gregoriaanse kalender wordt mei voorafgegaan door april en gevolgd door juni.

Op de gregoriaanse kalender wordt mei voorafgegaan door april en gevolgd door juni. (Wikipedia)

 Weer in mei

Tijdens de maand mei kunnen we reeds van de lente genieten : in Ukkel bedraagt de gemiddelde dagtemperatuur reeds gemiddeld 2 tot 3 dagen meer dan 25°C. De maandelijkse normalen van de maximumtemperatuur bedragen reeds 15°C aan de kust, 17 tot 18°C in Laag- en Midden-België en 13°C op de Ardense plateaus.

In Ukkel is in de loop van de eeuw enkele keren de maximumtemperatuur onder 8°C gebleven of integendeel boven 30°C geklommen. In 1944 was er bijvoorbeeld op het einde van de maand een hittegolf waarbij het kwik gedurende drie opeenvolgende dagen boven 32°C klom op de 30ste van de maand 34,2°C te bereiken. Datzelfde jaar bedroeg de minimumtemperatuur slechts –2,2°C op de 8ste van de maand. Dit betekent een temperatuursverschil van 36°C in een maand ! De maandelijkse normalen van de minimumtemperatuur liggen in ons land rond 9°C, behalve op de Ardense hoogplateaus waar ze slechts ongeveer 5°C bedragen. In 1998 was de periode van de IJsheiligen de warmste van de eeuw met in Ukkel respectievelijk 30°, 31° en 30,1° op 11, 12 en 13 mei.

De normale maandelijkse waarde voor het neerslagtotaal varieert in ons land tussen 50 mm en 100 mm en het regent gemiddeld een dag op twee! Het gemiddeld aantal onweersdagen in het land bedraagt 11,2. In Leuven was er op 14 mei 1906 een onweerachtige bui die aanleiding gaf tot ongeveer 200 mm neerslag in 3 uur.

Het is ook nog mogelijk dat er sneeuwbuien vallen ergens in het land. In Ukkel waren er in 1986 vier dagen met neerslag die gedeeltelijk uit sneeuw bestond en de meest laattijdige sneeuwbui werd er waargenomen op 13 mei 1902.

Gemiddeld is de maand mei de zonnigste maand van het jaar : in Ukkel bedraagt de gemiddelde zonneschijnduur 201 uur. 1984 was zeer somber met slechts 67 uur zonneschijn en in 1989 werd het record bereikt van 328 uur. De maand mei 1989 was meteen ook de zonnigste maand van de hele eeuw. (KMI)

Feest van de arbeid: donderdag 1 mei:

De Dag van de Arbeid (in België ook Feest van de Arbeid genoemd) is een feestdag van de socialistische en communistische arbeidersbeweging. De dag vindt in Nederland, België en Suriname elk jaar op 1 mei plaats. Andere landen wijken soms af van deze datum. In Europa is 1 mei in bijna alle landen een officiële feestdag, maar niet in Nederland.

Dit jaar valt één mei op een maandag

Moerderdag: zondag 14 mei 2017

De Moederdag zoals we die nu kennen en vieren vindt zijn oorsprong bij Anna Jarvis. Deze dame was van West Virginia in Amerika. Anna is nooit getrouwd en heeft ook geen kinderen gehad. Zij vond het heel belangrijk om alle moeders te eren en dat te beginnen bij haar eigen moeder. Die moeder had maar liefst zeven kinderen die jong gestorven waren en had naast Anna nog twee zonen. Ze was uiteraard erg bedroefd om het verlies van haar kinderen maar besloot haar verdriet te verminderen door anderen te helpen. Dit bleef ze doen tot aan haar dood in 1906 en dat op de tweede zondag in de maand mei. Op de sterfdag van haar moeder besloot Anna iets te doen om alle moeders te eren.
De allereerste Moederdag vond plaats net 1 jaar na het overlijden van Anna's moeder op de tweede zondag in de maand mei van 1907. Anna ging die dag naar de kerk en gaf daar elke moeder één van de vijfhonderd anjers die ze had mee gebracht. Elk jaar herhaalde ze dit in haar gemeente, maar ze droomde ervan dat dit uitbreiding zou hebben naar de andere steden. Hiervoor schreef ze massa's brieven waaronder 1 naar de gouverneur die in 1910 heel West Virginia opriep om op de tweede zondag van mei moeder te vieren. De toenmalige president van de Verenigde Staten, Woodrow Wilson kreeg dit te horen en riep in 1914 deze dag uit tot een nationale feestdag.

Moederdag waaide rond 1930 over naar België en Nederland.

Ondertussen is Moederdag wereldwijd een speciale dag geworden. In Amerika, Japan, Australië en in de meeste landen van Europa gaat deze dag nog steeds door op de tweede zondag van de maand mei. In het Midden-Oosten en vele landen van Azië ligt de feestdag voor de moeders vast op 10 mei. In Portugal, Spanje, Hongarije, Oostenrijk, Hongkong en Taiwan ligt deze feestdag vast op de eerste zondag van mei. In Zweden is dat zelfs de laatste zondag van de maand mei. Nog andere landen zoals Mexico, Pakistan, Oman en Qatar vieren moeder de tweede zaterdag van mei. Ook al viert men moeder niet overal op dezelfde dag, toch is de gedachte en de gevoelens die erachter zitten dezelfde. Overal in de wereld vieren mensen Moederdag als dank en liefde voor hun moeder en dat ze zich speciaal mag voelen.

O.H.Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

Op Hemelvaartsdag (Latijn: Ascensio Domini) wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn vader in de hemel, op de veertigste dag van Zijn opstanding. De viering is onderdeel van de paascyclus.

Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, tien dagen vóór Pinksteren. In vele landen, waaronder België, Colombia, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groenland, Haïti, IJsland, Indonesië, Liechtenstein, Luxemburg, Madagaskar, Namibië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland is Hemelvaartsdag een algemeen erkende feestdag. Veel christenen zullen een kerkdienst of mis bezoeken. In andere landen (bijvoorbeeld Hongarije, Italië, Polen, Portugal en Spanje) viert men de Hemelvaart op de zondag zeven dagen voor Pinksteren.

Hemelvaartsdag is tevens het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. Men herdenkt dan dat in 1891 de pauselijke encycliek over sociale rechtvaardigheid, Rerum Novarum, werd afgekondigd. Vroeger stonden de mensen op Hemelvaartsdag al voor dag en dauw om drie uur 's nachts op. Men ging zingend met blote voeten door het gras lopen, omdat men verwachtte dat dit ritueel een magische of genezende werking zou hebben.[1] Dit werd dauwtrappen genoemd of men hield het heilig water van de kerk met toestemming, waar men het gebruikt om de grond heilig te maken en de regels uit bijbel te gebruiken.

Weerspreuken

Een koude mei, een gouden mei.

Onweer in mei maakt de boeren blij.

Avonddauw en zon in mei: hooi met karren in de wei.

In mei leggen alle vogels een ei.

De meimaand tot juichmaand uitverkoren, heeft nochtans rijm achter de oren.

Als het regent in mei, is april voorbij.

In mei een warme regen, betekent vruchtenzegen.

Onweer in mei, maakt de boeren blij.

Meikeverjaar goed jaar.

Als het onweert in mei, valt er vaak hagel bij.

Is mei nat, een droge juni volgt zijn pad.