Het weer vandaag  

Weather data OK.
Brussel
12 °C
   

Overzicht kalender  

loader
   

Aktueel

April

April (ook wel: grasmaand, paasmaand, eiermaand) is de vierde maand van het jaar in de gregoriaanse kalender, en heeft 30 dagen. In de oud-Romeinse kalender was het de tweede maand. De naam komt van het Latijnse woord aperire hetgeen openen betekent. Waarschijnlijk refereert het aan de groei van de planten en bloemen in de lente. (Wikipedia)

 

Weer in april 

De zegswijze « aprilse grillen » verraadt al dat tijdens deze maand nog tamelijk lage temperaturen kunnen voorkomen. De normale maandwaarden voor de minimumtemperatuur liggen rond de 5°C in Laag- en Midden-België en rond de 1°C op de hoogplateaus van de Ardennen.

In Ukkel is vorst nog altijd mogelijk : gemiddeld telt de maand april in Ukkel nog 0,2 vorstdagen. Het kwik daalde er tot de recordwaarde van –4,7°C voor die maand op 12 april 1986. Elders in het land komen nog temperaturen voor van rond –10°C in de Ardense valleien en in de Hoge Venen. In Ukkel liggen de normale waarden voor de daggemiddelden van de maximumtemperatuur tussen 10 en 15°C. Nochtans komen ook temperaturen van meer dan 20 graden tamelijk vaak voor : in Ukkel overschreed de temperatuur deze drempel gedurende vier opeenvolgende dagen en bereikte zelfs 26°C de 4de van de maand. Het kwik steeg tot de recordwaarde van 28,7°C op 17 april 1949. De temperatuurschommelingen kunnen groot zijn tijdens de maand april. In 1991 bijvoorbeeld registreerden we aan het begin van de tweede decade zeer aangename maxima (23,4°C op de 12de). Enkele dagen later, de 19de, bedroeg de maximumtemperatuur slechts 7,1°C en de minimumtemperatuur bedroeg op de 21ste slechts –2,4°C.

Tijdens deze tijd van het jaar kan de late vorst nefast zijn voor de vegetatie, temeer daar de temperaturen aan de grond nog lager kunnen zijn.

De normale waarden voor het maandelijks neerslagtotaal zijn relatief laag, rond 50 mm in Laag- en Midden-België en rond 90 mm op de Hoge Venen. Gemiddeld gaat de neerslag in het land ongeveer 6,6 dagen gepaard met onweerachtige fenomenen. In die gevallen kunnen de dagelijkse neerslagtotalen groot zijn : op 24 april 1903 viel er in Ukkel 36,6 mm in de pluviometer.

Ook sneeuwbuien kunnen nog voorkomen tijdens deze maand : gemiddeld tellen we in Ukkel nog 2,4 sneeuwdagen. In 1970 waren er daar zelfs 9 sneeuwdagen.

De normale zonneschijnduur in Ukkel bedraagt 156 uur. In 2007 werd de recordwaarde van 301 uur geregistreerd en de laagste waarde werd in 1970 waargenomen en bedroeg 67 uur. (KMI)

Palmzondag

 (Latijn: Dominica in Palmis), ook wel Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van de vastenperiode (de zondag vóór Pasen), vanouds de tweede zondag van de Passietijd, maar vooral belangrijk als eerste dag van de Goede Week. Op Palmzondag wordt door christenen de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd. (Wikipedia)

Goede week en Pasen

De Goede Week en Pasen wordt daarom in het algemeen als het belangrijkste liturgische hoogfeest beschouwd; al wordt Kerstmis, tenminste in het Westen, door het volk uitbundiger gevierd. De Goede Week heeft als zwaartepunt het Triduum Sacrum dat bestaat uit de drie dagen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Daar waar de Tridentijnse ritus gebruikt wordt, duurt deze passietijd nog een week langer, omdat men al een week eerder begint met het lezen van het lijdensverhaal, namelijk op passiezondag, de zondag vóór Palmzondag

Witte donderdag

Op deze donderdag voor Pasen wordt de laatste avondmaaltijd herdacht die Jezus met zijn twaalf discipelen hield.

Voetwassing 

Vóór de maaltijd begint, maakt Jezus duidelijk dat iedereen elkaar altijd ten dienste moet staan en bereid moet zijn elkaar hun liefde te betonen 'tot het uiterste'. Of je nu heel belangrijk bent of juist heel gewoon. Dat maakt voor God helemaal niks uit. Iedereen moet elkaar helpen. Altijd. Jezus laat zien hoe het eigenlijk zou moeten. Hij gaat zelf op zijn knieën zitten en wast de voeten van zijn leerlingen. Die steigeren eerst, want voeten wassen was slavenwerk en gold als vernederend.

Jezus was toch hun rabbi, hun meester! Maar dan wel een meester, zo blijkt maar weer eens, die de dingen op hun kop weet te zetten. Meesters worden helpers, van de knechten worden de voeten gewassen.

 's Nachts werd Jezus in de hof van Getsemané verraden door Judas Iskariot, één van zijn leerlingen. Judas leverde Jezus voor dertig 'zilverlingen' uit aan de joodse religieuze leiders in Jeruzalem. Zij beschuldigden Jezus van godslastering omdat hij zich Gods zoon noemde en in Gods naam zonden vergaf. Na de overval in de hof van Getsemané werd Jezus door de joodse hogepriester Kajafas verhoord en daarop door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus ter dood veroordeeld.

Goede vrijdag

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem.

De klokken luiden voor aanvang van de dienst niet, als teken van rouw.

Goede Vrijdag wordt 'goed' genoemd omdat de christenen geloven dat Christus' vrijwillige dood betekende dat God zich om het menselijk lijden bekommerde en het zelf op zich nam. Belijdend

Jezus stierf volgens de Bijbel door de kruisdood, nadat hij door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus op aandrang van het sanhedrin, de Joodse hoge raad, hiertoe was veroordeeld.

Stille Zaterdag

Dit is een dag van rust en rouw, maar ook van gespannen afwachten. In de kerk is geen dienst en het is stil. Jezus is naar zijn graf gebracht en het graf is met een zware steen afgesloten.

Paaszaterdag loopt over in de paaswake

Zal het hiermee eindigen of is er hoop?

 Pasen

Christenen herdenken met Pasen de herrijzenis van Jezus uit het graf, op de derde dag na zijn kruisiging.
Pasen was vroeger ook een seizoensgebonden landbouwfeest. Het markeerde het begin van de lente en het einde van een tijd van schaarste, die heerstte als de voorraden van de winter opraakten.

Veel paasgebruiken zijn afgeleid van dit niet-christelijke lentefeest, zoals het rapen van eieren.

Boeren beschouwden eieren als een kiem van kracht. Ze begroeven ze in hun velden opdat ze hun kracht op de bodem over zouden brengen en voor een goede oogst zouden zorgen.

Later dienden de eieren voor de katholieken ook om na de veertigdaagse vastenperiode (die na de viering van Carnaval begon) weer op krachten te komen. Met Palmpasen werden de eieren ingezameld.

Het christendom is met name gebaseerd op het leven en lijden én de opstanding uit de dood van Jezus Christus.

Weerspreuken

April doet wat hij wil.

 April veel regen, brengt rijke zegen.

April koud en mei warm, geen boer wordt er arm.

Zelfs aprilletje zoet heeft nog wel eens een witte hoed.

Sneeuwt april nog op onze hoed, is voor druiven en koren goed.

Verschaft april mooie dagen, dan pleegt de mei de last te dragen.

April koud en nat, vult schuur en vat.

De vrouwen en de aprillen, hebben beiden hun grillen.

De heren en de aprillen, bedriegen die zij willen.

Wil april niet vertrouwen, hij is en blijft de ouwe: nu lacht hij vals met zonnegloren en gooit dan weer met hagelstenen om je oren. (Wikipedia)